Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Jeugddelinquentie in België: zo zit het'

Rechtbank Turnhout - foto NNieuws

'Het rechtssysteem in ons land laat soms te wensen over, maar is in ieder geval beter geregeld dan in veel andere landen. Zo kun je wanneer je zelf in de problemen zit, gewoon een afspraak maken met een advocaat, bijvoorbeeld bij Advocatenkantoor Antwerpen.

Minderjarigen die een delict plegen zijn altijd een ingewikkelde kwestie. In hoeverre zijn ze toerekeningsvatbaar en welke straf is op z’n plek? Hoe gaan we daar in België mee om en hoe zit het momenteel met de jeugdcriminaliteit in ons land? We vertellen je er in dit artikel alles over.'

Wat verstaan we onder jeugddelinquentie?

'We spreken van jeugdcriminaliteit wanneer jongeren boven de 11 en onder de 25 jaar een strafbaar feit plegen. Denk hierbij aan diefstal of vandalisme, maar helaas ook geweldpleging, bedreiging of zelfs mishandeling. Tegenwoordig zien we ook steeds meer cybercriminaliteit onder jongeren. In de cijfers van jeugdcriminaliteit worden delicten meegenomen van mensen met een leeftijd tussen de 12 en 24, maar zodra jeugddelinquenten de leeftijd van 18 passeren, worden ze wel als een volwassene berecht. Pleegt iemand onder de 12 een delict, dan geldt er een aparte regeling, omdat mensen onder de 12 nog niet toerekeningsvatbaar gerekend worden.'

Hoe gaan we er in België mee om?

'In België worden kinderen onder 18 eigenlijk strafrechtelijk onbekwaam geacht, tenzij het gaat om een verkeersovertreding, dan gaat het om kinderen onder de 16. In het jargon noemen we jeugddelinquentie daarom een MOF (als Misdrijf Omschreven Feit). Jongeren onder de 18 die een strafbaar feit plegen, komen daarom voor een jeugdrechter. Detentie voor kinderen onder de 18 willen we in ons land zoveel mogelijk voorkomen. Aan kinderen onder de 18 worden daarom geen straffen opgelegd, maar zogenoemde maatregelen die vooral gaan om heropvoeding of beperking van vrijheden.'

De cijfers

'In België hebben we jaarlijks te maken met ongeveer 70000 MOF’s van mensen onder de 18. Hierbij gaat het om 28% eigendomsdelicten, hier valt onder andere diefstal en overval onder. Hoewel je misschien zou verwachten dat het meer is, gaat hem in 9% van de gevallen om drugsdelicten. In 20% van de gevallen gaat het om persoonsdelicten. Hier valt bijvoorbeeld bedreiging en mishandeling onder. De laatste jaren is het aantal delicten dat inbreekt op de familaire en publieke moraal helaas toegenomen. Tussen 2020 en 2021 nam het aantal aanrandingen gepleegd door delinquenten tussen de 12 en 18 jaar met maar liefst 16% toe. Meer dan 75% van de delicten die door jeugddelinquenten gepleegd wordt, wordt gepleegd door jongens.

Kortom: helaas worden er regelmatig strafbare feiten gepleegd door mensen onder de 18. Deze kinderen komen voor een jeugdrechter die geen straffen, maar maatregelen oplegt. In België doen we er alles aan om detentie voor kinderen te voorkomen.'

Rechtbank Turnhout - foto NNieuws

Rechtbank Turnhout - foto NNieuws

Deel dit artikel