Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jeugdverenigingen en buurtbewoners ronden de kaap van 10.000 extra bomen voor het Prinsenpark

Provincie Antwerpen – foto Dieter Daniëls

Vandaag plantten buurtbewoners, Chiromeisjes Retie en JNM Retie 3950 bomen aan, zo werd de kaap van de 10.000e nieuwe boom in het Prinsenpark gehaald na eerdere plantacties deze week.

Buurtbewoners, Chiromeisjes Retie en JNM Retie bundelden de krachten en plantten 3.950 bomen aan tijdens het Vlaamse Boomweekend. Na twee eerdere plantacties deze week brengt dat de teller op 10.000 aangeplante bomen in het Prinsenpark.

De actie vond plaats op een nieuw perceel dat werd aangekocht door de provincie en kadert in de doelstelling om 150 ha te bebossen tegen 2024.

Eerder deze week plantten enkele scholen uit de buurt van het Prinsenpark al 6000 bomen op een oppervlakte van 2,4 ha. Op zaterdag 18 november staken ook enkele buurtbewoners, Chiromeisjes Retie en JNM Retie de handen uit de mouwen tijdens een plantactie op een nieuw perceel. Tijdens de actie gingen nog eens 3950 bomen de grond in.

Dat brengt de tussenstand op 10.000 nieuwe bomen in het Prinsenpark. Het nieuwe perceel is 1,6 ha groot en grenst aan de Hooibeekhoeve.

Dankzij deze plantactie is het Provinciaal Groendomein Prinsenpark weer een bos rijker. Het domein van 215 ha vormt met haar bossen, weilanden, waterpartijen en heidegebiedjes een groene parel in de Kempen. Het nieuwe bos geeft bezoekers nog meer zuurstof en ruimte om te ontspannen. Het is fijn om te zien hoe de buurtbewoners en jeugdverenigingen zich mee inzetten tijdens de plantacties. Zij zullen dan ook mee kunnen genieten van het extra groen in hun omgeving”, klinkt bij de provincie.

De aanplant kadert in de ambitieuze doelstelling van de provincie om 150 ha te bebossen tegen 2024. Om deze doelstelling te bereiken, zetten we alles op alles. We gaan actief op zoek naar interessante gronden om te bebossen, maken bestaande gronden vrij en indien nodig kopen we als provincie ook zelf gronden aan. Met meer dan 60 ha op de teller om dit seizoen te bebossen leggen we de lat hoog voor onszelf en de Antwerpse Bosgroepen. Ter vergelijking: vorig jaar bebosten we al een mooie 30 ha, nu gaan we dus voor het dubbele .”

Bos en bosrand voor mens én dier

“We planten zowel nieuw bos als bosranden”, legt Iliana Janssens, coördinator bosuitbreiding bij provincie Antwerpen, uit. “Bij de selectie van de beplanting kiezen we steeds voor een grote variëteit aan soorten die eigen is aan de streek waarin ze wordt aangeplant.

Het bos zal vooral bestaan uit zwarte els, zomereik, winterlinde, haagbeuk en boskers. Voor de bosrand kozen we samen met Bosgroep Kempen Noord voor een variatie aan struiken zoals spork, meidoorn, Europese vogelkers en lijsterbes. Zo vinden verschillende insecten, vogels en zelfs kleine zoogdieren hier voedsel en een schuilplaats.”  Foto's provincie Antwerpen /Dieter Daniëls.

De boomplantactie vandaag in Prinsenpark Retie met Chiromeisjes uit Retie, JNM Retie en enkele buurtbewoners om te helpen bij De boomplantactie in het Prinsenpark Retie - foto provincie Antwerpen / Dieter Daniëls

De boomplantactie vandaag in Prinsenpark Retie met Chiromeisjes uit Retie, JNM Retie en enkele buurtmeisjes - foto provincie

De boomplantactie vandaag in Prinsenpark Retie met Chiromeisjes Retie, JNM Retie en enkele buurtbewoners

De boomplantactie vandaag in Prinsenpark Retie met Chiromeisjes Retie, JNM Retie en enkele buurtbewoners.

Provincie Antwerpen – foto Dieter Daniëls

Deel dit artikel