Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jonge boeren juichen niet, maar zien stappen vooruit in 3e stikstofakkoord

Koeien rr

"Groene Kring zal pas tevreden zijn als er effectief perspectief is op de bedrijven van jonge boeren", zegt Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring.

"Afgelopen nacht heeft de Vlaamse regering voor de derde maal een stikstofakkoord bereikt. Het lijkt erop dat men na drie jaar enkele stappen heeft willen zetten voor jonge boeren, maar er blijft héél veel vaagheid.

Groene Kring, de organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, ziet dat er stappen vooruit gezet zijn. Louter positief kan de jonge boerenorganisatie niet zijn, want er is nog bijzonder veel onduidelijkheid.

Groene Kring waarschuwt dat ze pas gerust zal ademhalen als het beleid effectief juridisch verankerd wordt en het een verschil kan maken op landbouwbedrijven.

Het stikstofakkoord hing al even in de lucht, maar iets voor twee uur vannacht kwam minister-president Jan Jambon met het langverwachte bericht: er is een nieuw stikstofakkoord. Voor jonge boeren is het van groot belang dat er naast een stikstofreductie ook perspectief komt om nog aan landbouw te blijven doen. Voor Groene Kring was dat dé belangrijkste eis in het dossier.

In dit aangepaste akkoord lijken er voor het eerst principes besproken te zijn die dat perspectief potentieel kunnen bieden aan jonge boeren, maar juichen doen jonge boeren op vandaag allerminst.

Het wegnemen van de onvergunbaarheidsdrempel kan, samen met de optie tot extern salderen, voor meer toekomstmogelijkheden voor de landbouw zorgen. Het volledige akkoord zal hoe dan ook een zware impact hebben op de landbouwsector. De concrete uitwerking van deze nieuwe principes zal bepalend zijn voor het uiteindelijke perspectief voor jonge boeren. Als het te rigide of te duur wordt, dan zal er helemaal geen mogelijkheid zijn.

Momenteel blijft het vaagheid troef.

Over de precieze uitwerking, de doorkijk na 2030 en de impact die het finaal zal hebben op lange termijn worden nog veel vragen gesteld. “Hoewel er hoopvolle principes aanwezig zijn, kunnen we pas tevreden zijn als jonge boeren op het terrein niet meer vastzitten. Daar zijn we nog lang niet”, zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring.

Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring vult aan: “Er lijken stappen vooruit gezet te zijn, maar we hebben al veel papier gezien waar weinig daden tegenover stonden. We zullen pas tevreden kunnen zijn als we die daden op het terrein zien en perspectief zo echt zichtbaar wordt.”                                                                         

GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-verdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

Koeien rr

Deel dit artikel