Er is al heel wat inkt gevloeid over WOII in de Kempen, en vooral over het einde ervan. Zelden is echter gefocust op wat die oorlog menselijk betekende.

BH (Bekende Herentalsenaar) Jules Torfs (72) bekeek dit in een kleine streek, het stukje Herentals dat net voor die oorlog werd afgesneden van het centrum, door de aanleg van het Albertkanaal in 1936: de gehuchten Veldhoven, Molekens, Wolfstee, Klein Gent en Hazepad.

In de oorlog werden de bruggen die de verbinding vormden met het centrum, vernietigd. Dat maakte het extra moeilijk voor de bewoners van dat gebied. 

Jules, geboren in Veldhoven, noteerde de verhalen die nog leven bij de laatste getuigen, en bewerkte ze tot een boek. Een voorbeeld van 'oral history'. De betreurde lokale geschiedkundige Jan Cools, recent overleden, heeft nog zijn medewerking verleend aan het boek.

De kracht van dit boek is dat het niet uitgaat van de militaire gebeurtenissen of van de ‘grote’ geschiedenis, maar dat het als uitgangspiunt neemt: de kleine mensen die toen leefden in die 5 gehuchten; dat waren kleine armoedige landbouwkernen; intussen zijn dat dichtbevolkte woonkernen en bruisende industriezones geworden.

'Grote en kleine incidenten en de grote en kleine kanten'

'Het boek gaat over de grote en de kleine incidenten en de grote en kleine kanten van deze mensen waarvan er sommige gruwelijk aan hun einde kwamen terwijl anderen nipt gruwelijke zaken overleefden', zegt auteur Jules Torfs.

'Het gaat over honger en ontbering, over verraad en uitbuiting, over onderduiken en heldhaftig optreden, over neerstortende vliegtuigen en instortende bruggen, over de zwarte markt en woekerprijzen, en over solidariteit en af en toe een sprankel geluk.'

De getuigen die Torfs raadpleegde, verbloemden de werkelijkheid niet.

Het boek bulkt van de historische foto’s, pittige anekdotes, en beschrijft ook het verhaal van een reeks families, en 6 persoonlijke drama’s.

Sus Van Tendeloo (auteur Maarten Jagermeester) schrijft in het voorwoord: ‘Torfs beschrijft hoe de pastorale stilte van deze kleine entiteiten werd verstoord door de gruwelen van de oorlog.’ (… )

‘Hij schetst een beklemmend beeld van de (…) gehuchten die onder de verstikkende stolp van het katholicisme zaten maar toch niet zo christelijk waren als ik altijd dacht; de tien geboden werden immers dikwijls genegeerd.’ (… )

‘Ik herken in het boek mijn vader Victor en zijn broers als notoire stropers (…) wat toen geen probleem was, want er was wild in overvloed.’

'Oorlog over 't Water' van Jules Torfs: een collectors-item - er komt al een 2e druk.

'Oorlog over 't Water' is een collectors-item, een must-have, ook een orinigeel kerst-cado voor al wie Herentals en Neteland in z'n hart draagt.  Een absolute aanrader, ook voor de jonge generatie.

'Op erg korte tijd is het boek al uitverkocht (500 ex.)', zegt de auteur.  'Er komt zeker een 2e druk die begin december rond is - het historisch werk dan ook verkrijgbaar bij Boekhandel Bert Van Sande, Fraikinstraat, Herentals.

Het boek is uitgegeven in eigen beheer. Het wordt in deze coronatijden aan huis bezorgd als je €19 stort op BE55 7360 7563 8644 van OORLOG OVER T WATER met vermelding van het gewenste aantal boeken, voornaam, naam en volledig adres. Extra info julestorfs48@gmail.com  - je kan dus blijven bestellen.

De opbrengst van het boek gaat naar 'De Boekerij' op de Molekens, een groep mensen die, in het Herentals van over 't water, ijveren voor een leefbare gemeenschap.

Jules Torfs was destijds ook de protagonist van Uitgeverij Het Kempenland aan de Greesstraat. Samen met wijlen hoofdredacteur Bruno Bomberen kende het populaire weekblad ongekende commerciële hoogten in heel de Kempen. 

Met dank aan Guy Tegenbos (DS), beelden Jules Torfs / Guy Verellen Nnieuws.