Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Justitie : 'Gokreclame verboden vanaf 1 juli 2023'

Justitie

Het koninklijk besluit dat gokreclame in ons land fors aan banden legt, is ondertekend door de koning en vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de rigoureuze beperkingen op gokreclame officieel vanaf 1 juli 2023 in werking treden.

Minister van Justitie Van Quickenborne is tevreden over deze belangrijke stap vooruit in de strijd tegen gokverslavingen en gokschulden.

De regering maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de enorme hoeveelheden gokreclame waarmee de samenleving geconfronteerd wordt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de veelheid aan advertenties gokverslavingen en torenhoge gokschulden in de hand werken. En voor wie van zijn of haar gokverslaving wil afraken, is de tsunami aan gokreclame een bijkomend probleem.

Daarom wordt gokreclame fors aan banden gelegd door de regering. De voornaamste vormen van gokreclame worden verboden. Onder welke omstandigheden advertenties wel nog kunnen, wordt strikt vastgelegd.

Het ontwerp van het koninklijk besluit werd voorgelegd aan de Europese Commissie en de Raad van State, om na te gaan of deze in overeenstemming zijn met het Belgisch en Europees recht. Uit deze adviezen kwamen geen bezwaren waaruit zou blijken dat de genomen maatregelen onwettig of buitenproportioneel zijn.

Nadat de overgangsmaatregelen eind vorig jaar verder werden afgestemd binnen de regering, werd het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de Raad van State. Opnieuw was het advies gunstig, waardoor het kon gepubliceerd worden. Inmiddels is het koninklijk besluit door de koning ondertekend en vandaag werd het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De beperkingen gaan officieel in vanaf 1 juli 2023. 

Wat wordt verboden?

De volgende vormen van reclame worden verboden: reclamespots op televisie, radio en in bioscoopzalen; advertenties en video-advertising op websites; digitale kanalen en sociale mediaplatformen; advertenties in tijdschriften of kranten; reclameaffiches op openbare plaatsen; gepersonaliseerde reclame via mail, post, berichtendiensten, sms of sociale media en alle reclamedrukwerk. Er zijn ook strikte ethische en vormelijke regels vastgelegd waaraan de resterende vormen van gokreclame moeten voldoen.

Wie wil gokken, zal dat nog steeds kunnen. Enkel de personen die actief op zoek gaan naar informatie over kansspelen en willen gokken, kunnen nog geconfronteerd worden met gokreclame.

Ook de sponsoring van sportclubs door gokbedrijven wordt aan banden gelegd. Er komt een overgangsperiode om de lopende contracten te respecteren. Vanaf 1 januari 2025 wordt alle gokreclame uit de stadions gebannen (banners, affiches, reclamepanelen, spotjes). Er wordt één uitzondering gemaakt in een overgangsperiode tot 31 december 2027: er zal er enkel nog een logo met naam, maar zonder slogan, mogen worden geplaatst op het shirt. Dit mag niet groter zijn dan 75 cm² (7,5 cm x 10 cm) en mag niet op de voorzijde worden aangebracht.

Vanaf 1 januari 2028 zal ook dit verboden worden voor professionele sportclubs, met name alle clubs uit de hoogste klassen van alle erkende sporten. Voor amateursportclubs zal een dergelijke vermelding wel nog kunnen met een maximum van 50 cm² aan advertentieruimte. Professionele sportclubs hebben immers een veel grotere zichtbaarheid, hun spelers zijn rolmodellen voor minderjarigen en deze clubs verkopen ook shirts als merchandising. De fiscale regels worden wel verstrengd, aangezien zo'n sponsoruitgaven niet langer aftrekbaar zullen zijn in hoofde van de gokbedrijven. 

Lobbyisten zaaien juridische verwarring

Lobbyisten voor de goksector hebben in het verleden niet nagelaten om over de invoering van deze maatregelen twijfel te zaaien. Dat doet men onder meer door er andere ongerelateerde dossiers bij te betrekken en zo juridische verwarring te zaaien. Dat probeert men vandaag opnieuw door te verwijzen naar een specifiek Europees arrest dat Nederlandse casino’s vlakbij de Belgische grens toelaat om ook in ons land reclame te maken.

Voor alle duidelijkheid: dit heeft geen enkele invloed op de invoering van dit KB. Integendeel. Het KB zal vanaf 1 juli enkel nog reclame toelaten op de voorgevel van de kansspelinrichting, binnen de kansspelinrichting en op de eigen website, en dat zowel voor binnenlandse als buitenlandse casino's. Er zal dus geen verschil in behandeling zijn. 

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad is de beslissing nu duidelijk: gokreclame wordt vanaf 1 juli 2023 serieus aan banden gelegd. Dat is nodig want het normaliseren en banaliseren van gokken moet eindelijk stoppen. De strenge regels zullen onmiddellijk impact hebben. Voor de sportsector wordt een overgangsperiode voorzien zodat de sector zich kan aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat is destijds met het verbod op tabaksreclame ook gelukt.”

Justitie

Deel dit artikel