In de strijd tegen steeds groter wordende fenomeen van gokverslavingen voert vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een limiet van €200 per spelersaccount in voor online gokken.

Elke week zal nog voor maximaal 200 euro op de speelrekening gestort kunnen worden. Spelers die dit willen, kunnen wel een aanvraag indienen om die limiet te verhogen.

Dit is evenwel niet mogelijk voor spelers die op de lijst van wanbetalers van de Nationale Bank staan. De speellimiet is vanaf 20 oktober verplicht bij alle online kansspelen.

Volgens verscheidene onderzoeken kampen in ons land 100.000 à 180.000 actieve gokkers met een gokstoornis. Onder hen zouden 40.000 à 50.000 mensen ernstig verslaafd zijn aan kansspelen, met gevolgen die in veel gevallen niet te overzien zijn.

De volledige bankrekening of die van familieleden die geplunderd wordt, schuldenbergen die binnen een mensenleven niet meer terug te betalen zijn, verwaarlozing van de gezondheid, sociaal isolement en de kans op zelfmoord die 15 keer zo hoog ligt: het zijn slechts enkele voorbeelden van de desastreuze gevolgen. Een gokverslaafde verspeelt immers maandelijks gemiddeld 42% van zijn of haar inkomen aan kansspelen.

De lijst met mensen die zich vrijwillig lieten uitsluiten bij de Kansspelcommissie omdat hun speelgedrag problematisch werd, liegt er niet om.

Inmiddels hebben 41.700 personen zichzelf al laten uitsluiten van kansspelen.

Dat de situatie rond gokverslavingen problematisch is, wordt gesteund door onderzoek waaruit blijkt dat het verdienmodel van de goksector gebaseerd is op mensen met een verslaving en niet de recreatieve gokkers.

Bepaalde onderzoeken wijzen zelfs uit dat 40% van de omzet van de gokindustrie wordt verdiend op de kap van mensen met een gokverslaving. Ingrijpen is nodig, zeker sinds de opkomst van de online weddenschappen van de laatste jaren waarbij steeds meer mensen hun kans wagen, gokken veel laagdrempeliger is geworden en de gemiddelde leeftijd van de spelers verder daalt.

De vorige regering voerde daarom in 2019 een overkoepelende wekelijkse speellimiet van 500 euro per speler in. Dit totaalbedrag, over alle gokplatformen en -accounts heen, mag niet worden overschreden. Dit blijkt echter in de praktijk moeilijk te controleren, waardoor de limiet in de praktijk niet uitgevoerd werd.

Wekelijkse limiet van 200 euro per account

Daarom besliste de huidige regering om een wekelijkse speellimiet van 200 euro per account in te voeren. Een limiet per account laat zich gemakkelijk controleren en handhaven en biedt dus een effectieve bescherming van de speler. 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne legde de limiet en de regels errond vast in een koninklijk besluit, dat op 20 juli 2022 in het Staatsblad is gepubliceerd. Dankzij de speellimiet van 200 euro per week per account zal voortaan effectief gecontroleerd kunnen worden. De Kansspelcommissie ziet hierop toe.

Het koninklijk besluit treedt op 20 oktober in werking. Dit geeft de Kansspelcommissie, de Nationale Bank en de kansspeloperatoren de tijd om de nodige technische aanpassingen te voorzien.

De speellimiet kan verhoogd worden, op expliciete vraag van de speler en op voorwaarde dat hij of zij niet gekend is als wanbetaler bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. Hiertoe vraagt de speler op elektronische wijze de verhoging bij zijn gokoperator aan. De gokoperator stelt de Kansspelcommissie in kennis van het verzoek.

Binnen de 3 dagen controleert de Kansspelcommissie of de speler gekend is als wanbetaler in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Wie op de lijst van wanbetalers terecht komt nadat de verhoging van de speellimiet werd toegestaan, zal de speellimiet van zijn of haar account opnieuw zien dalen tot 200 euro. Om dit mogelijk te maken, gaat de kansspelcommissie maandelijks na bij de Nationale Bank of de spelers met een verhoogde speellimiet voorkomen in de lijst van wanbetalers van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Nieuwe stap in de strijd tegen gokverslavingen

Deze regels zorgen er enerzijds voor dat mensen met schulden niet nog meer financiële problemen krijgen, verslavingen binnen de perken worden gehouden en er een algemene drempel wordt gecreëerd om veel geld in zetten.

Anderzijds kunnen recreatieve spelers nog steeds inzetten wat ze willen door de mogelijkheid tot limietverhoging. In de strijd tegen gokverslavingen werd in mei reeds aangekondigd dat de gokreclame, die buitensporige proporties heeft aangenomen, aan banden wordt gelegd.

Vanaf 1 oktober 2022 worden de wedkantoren ook verplicht om de identiteit van hun klanten te registreren en te controleren of ze op de lijst van uitgesloten personen staan. Indien dat het geval is, wordt hen de toegang tot het wedkantoor ontzegd. Sinds februari is ook het gokken in dagbladhandels sterk gelimiteerd.

Dit nieuwste koninklijk besluit is een volgende stap van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in de strijd tegen gokverslavingen.