Euthanasie wordt in de toekomst ook toegelaten voor wilsbekwame minderjarigen. Het voorstel daarvoor is daarnet goedgekeurd in de Kamer. De fracties lieten hun leden toe om in eer en geweten te stemmen, eerder dan de partijlijn te volgen.
 

De regeringspartijen, maar ook de fracties zaten niet op een lijn inzake de uitbreiding van euthanasie naar wilsbekwame minderjarigen. In grote trekken waren de christendemocraten en Vlaams Belang tegen het voorstel. De fracties van de liberalen, socialisten en groenen waren min of meer voor.

Toch hebben de fracties hun leden vandaag vrijgelaten, zoals dat gebruikelijk is bij stemmingen over ethische kwesties. Elk Kamerlid kon dus bij de stemming zijn of haar geweten volgen. De euthanasiewet is nu dus uitgebreid van enkel volwassenen tot wilsbekwame minderjarigen. 86 Kamerleden hebben voor gestemd, 44 Kamerleden tegen. Er waren ook 12 onthoudingen.

Tijdens het stemmen zelf was er kort even geroep te horen in het halfrond. (vrt)