De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de verkoop aan tabak onder de 18 jaar verbiedt. Momenteel ligt de leeftijdsgrens nog op 16 jaar.

Het voorstel is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel Open VLD onthield zich bij de stemming.

België volgt zo het voorbeeld van de rest van Europa. Ons land was een van de weinige landen waar minderjarigen nog tabak konden kopen. Als de wet in voege treedt, zullen 16-jarigen enkel nog in Oostenrijk tabaksproducten kunnen aanschaffen.

De wet wordt normaal gezien drie maanden na publicatie in het Staatsblad van kracht. (VRTNWS)