De Kamercommissie Financiën keurde vandaag twee aanpassingen van begroting voor. Een eerste wijziging is een verschuiving van budget van Defensie naar de FOD Economie en de FOD Financiën.

Dat gebeurt in functie van investeringssteun voor bedrijven die de horizontale staartvlakken van het F35 gevechtsvliegtuig gaan produceren. De tweede wijziging is het optrekken van de coronaprovisie. Die wordt met een half miljard verhoogd. Dat was nodig voor de bestrijding van de tweede en derde golf van het coronavirus.

Momenteel loopt er binnen de regering een begrotingscontrole om de begroting aan te passen aan de nieuwste economische parameters. Vandaag keurde de Kamercommissie Financiën al twee kleinere aanpassingen van de begroting goed.

Een eerste aanpassing gebeurt in kader van de aankoop van de F35 gevechtsvliegtuigen. Bij de aankoop van de gevechtsvliegtuigen werd er ook afgesproken dat een onderdeel van de productie van de gevechtsvliegtuigen in België zou plaatsvinden.

Op die manier kan ons land delen in de economische return die de productie van F35 genereert. Concreet gaan 3 bedrijven de horizontale staartvlakken van de F35 produceren.

Die bedrijven krijgen steun voor de investeringen die ze daarvoor moeten doen. Daarvoor moest er 105 miljoen en 30 miljoen verschoven worden van Defensie naar respectievelijk de FOD Economie en de FOD Financiën.

De tweede aanpassing gaat over het optrekken voor de coronaprovisie. Bij de begrotingsopmaak kon de impact van de 2de golf nog niet berekend worden. De regering had toen alvast 907 miljoen voorzien om de strijd tegen het virus en haar impact verder te zetten.

Veel van dat geld (516 miljoen) werd ondertussen aangewend om de vaccins te betalen en de strategische stock van beschermingsmaterialen op peil te houden. Ook werd er specifiek geld voorzien voor een Taskforce die sociale impact van de coronacrisis op kwetsbare groepen bestrijdt.

Door de tweede en derde golf blijft de druk op de zorg en de economie hoog. Een deel van de noden is al gekend en de middelen zijn beslist. Het gaat hier over 1,1 miljard bijkomende middelen die rechtstreeks aan de departementen worden gegeven.

Voor te verwachten kosten die echter nog niet exact gekend zijn, wordt de coronaprovisie opgetrokken met 575 miljoen. Dat zal onder meer dienen om bijkomende middelen voor de zorg te voorzien.

Zo krijgt wetenschappelijk instituut Sciensano bijkomende middelen voor onderzoeksprojecten (24 miljoen) en voor de financiering van de vaccinatiecentra (80 miljoen). Ook extra sociale-economische steunuitgaven worden meegerekend.

De verhoogde steun voor leefloners en OCMW's werd verlengd (144 miljoen en 35 miljoen). NMBS en Infrabel zullen wellicht in kwartaal 2 ook steun nodig hebben om gederfde inkomsten te compenseren (98 miljoen en 10 miljoen). Er worden leningen voorzien voor luchtverkeersleidingsbedrijf Skeyes (110 miljoen) en de noodlijdende reissector (250 miljoen).

De aanpassing van de coronaprovisie past ook in de nieuwe aanpak van Staatssecretaris De Bleeker om meer transparantie te bieden over hoe deze wordt aangewend.

In 2020 werd de coronaprovisie per kwartaal met 1 miljard forfaitair verhoogd. Nu wordt de coronaprovisie of de begroting van de departementen zelf opgetrokken op basis van de concrete noden. Op die manier krijgt het parlement regelmatig zicht op hoe de middelen worden besteed en wordt er ook voor gezorgd dat de focus blijft liggen op echte corona-uitgaven.

Staatssecretaris De Bleeker: "We blijven alle nodige middelen vrijmaken voor de bestrijding van het coronavirus en het verminderen van de impact ervan op onze burgers en bedrijven. We doen dat op een zo transparant mogelijke manier. Zodat zowel burger als parlement ziet hoe die middelen besteed worden."