Op de site van Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, verrijst het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen.

Samen met een consortium van 7 bedrijven realiseert Kamp C in Westerlo een flexibel aanpasbaar kantoorgebouw.

Met zijn weldoordachte circulaire ontwerp en een bewuste keuze van materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen moet dit gebouw, dat 't Centrum zal heten, een katalysator zijn voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten.

Kamp C zet sterk in op de transitie in de bouwsector van traditionele naar toekomstgerichte processen zoals circulair bouwen.

Zo wordt bij de bouw van 't Centrum anders omgegaan met grondstoffen en zijn de afvalstromen tot een minimum herleid. Daarnaast wordt er ingezet op een duurzame energievoorziening en waterhuishouding.

Veel aandacht gaat naar het reduceren van de energiebehoefte van de gebruikers, onder andere door bewustmaking en gedragsverandering.

Tot slot wordt ook heel wat ervaring opgedaan met nieuwe financierings- en verdienmodellen en alternatieve vormen van partnerschap.

Aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn cruciaal voor de toekomstbestendigheid van gebouwen. 't Centrum stelt Kamp C in staat om in te spelen op veranderende ruimtelijke en functionele behoeften.

Het gebouw zal daar makkelijk aan aangepast kunnen worden zonder dat daar veel extra energie en nieuwe materialen voor nodig zijn. Het gebouw kan volledig worden gedemonteerd. Zowel het ontwerp, de materialen als de verbindingen zijn hierop voorzien.

't Centrum is een realisatie van het bouwconsortium Kamp Circulair, bestaande uit zeven bedrijven / organisaties:

Beneens, TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO. De werken zijn volop aan de gang. De houtskeletstructuur van het gebouw staat er al en er wordt flink doorgewerkt aan het buitenschrijnwerk en het dak.