Hoe maak je nulenergiewoningen voor iedereen haalbaar? Kamp C, het kenniscentrum voor duurzaamheid en innovatie van de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant gaan met het Europees project 'Housing 4.0. Energy' de uitdaging aan.

Samen met partners uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onderzoekt de provincie Vlaams-Brabant samen met Kamp C de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. In het Vlaams-Brabantse Huldenberg en op vijf sites in het buitenland worden energiezuinige 'piloothuizen' gebouwd.

Eén van de toverwoorden om dat alles betaalbaar te houden, is digitalisering. De partners ontwikkelen en testen een digitaal bouwplatform dat toelaat het ontwerp van een woning, de productie van duurzame bouwelementen én de eigenlijke constructie perfect op elkaar af te stemmen en te vereenvoudigen.

Voor elke keuze die de ontwerper maakt, zal het platform aangeven wat de gevolgen zijn voor de kosten, de uitstoot van broeikasgassen en het bouwproces. De digitale aanpak maakt het ook makkelijker succesvolle ontwerpen te verspreiden en verder te ontwikkelen. Housing 4.0 Energy toont sociale huisvestingsmaatschappijen, architecten, aannemers, lokale overheden en zelfbouwers zo de weg naar koolstofarme technieken, materialen en bouwwijzen.

Kamp C en provincie Vlaams-Brabant ontwikkelen kleine energiezuinige woningen

25 procent minder kosten dankzij digitalisering

"We kijken ernaar uit samen te werken met veelbelovende partners om een formidabele uitdaging aan te gaan: kleine, nulenergiewoningen bouwen die betaalbaar zijn voor iedereen," vertelt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Wonen en Internationalisering in de provincie Vlaams-Brabant.

De partners van Housing 4.0 Energy maken zich sterk dat kleinere CO2-neutrale nulenergiehuizen de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent kunnen verminderen. De digitale aanpak zorgt voor 25 procent minder kosten.

De provincie Vlaams-Brabant en Kamp C zullen in Huldenberg zes demowoningen bouwen die de digitale aanpak en de innovatieve materialen en technieken demonstreren. De huizen worden verhuurd via het sociale verhuurkantoor SPIT. De initiatiefnemers zullen zo ook testen of de nieuwe huizen tegemoet komen aan alle noden en wensen van kleine huishoudens.

"De ervaring die we in dit internationale project zullen opdoen rond kleine en betaalbare nulenergiewoningen, gebouwd met duurzame materialen, zal zeker een belangrijke bijdrage leveren aan onze lopende circulaire bouwtrajecten," aldus Peter Bellens, voorzitter van Kamp C en gedeputeerde voor Europese samenwerking van de provincie Antwerpen.

Het totale budget van Housing 4.0 Energy bedraagt 4,2 miljoen euro. Daarvan bestaat 2,5 miljoen euro uit Europese subsidies.

PRAKTISCHE INFO

Meer info:
www.kampc.be
www.vlaamsbrabant.be