Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft het Autonoom Provinciebedrijf Kamp C op 22 februari in Brussel de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee bevestigt Kamp C zijn klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete acties.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen, ...

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig.

Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

Voor voorzitter Kathleen Helsen is het evident dat Kamp C mee zijn schouders zet onder dit initiatief: "In dit innovatief lerend netwerk kan Kamp C informatie en praktijkervaringen delen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en tal van andere organisaties.

Samen zetten ze experimenten op, testen ze circulaire principes in de praktijk en leggen ze allerlei knelpunten bloot. Binnen de Green Deal komt er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep, de Proeftuin Circulair Bouwen, om deze knelpunten weg te werken. Ook daarin kan Kamp C een belangrijke rol spelen."

Al 40 kandidaten voor 't Centrum

Kamp C is koploper op het gebied van Circulair Bouwen in Vlaanderen. Directeur Peter-Paul van den Berg: "Omdat wij dit enkele jaren geleden als de grote disruptie in de bouw zagen, hebben we diverse Europese projecten opgestart om circulair bouwen onder de aandacht te brengen van de Vlaamse bouwsector.

We gaan voorbij de theorie en willen de sector ook meenemen in de praktijk. Daarom gaan we in Westerlo het eerste circulaire bedrijvencentrum van het land bouwen, 't Centrum," legt directeur Peter-Paul van den Berg uit.

"We hebben de bouw van 't Centrum via een circulaire aanbesteding in de markt gezet. Daar wordt heel positief op gereageerd. Onze masterclasses circulair bouwen waren een groot succes. Veertig bedrijven hebben zich al kandidaat gesteld voor de circulaire aanbesteding."

Interessante websites:

https://www.kampc.be/innovatie/projecten/tcentrum/startpagina

vlaanderen-circulair.be/gdcb