Aanbestedingstraject voor circulair kantoorgebouw 't Centrum internationaal bekroond

Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, wint met het project 't Centrum een Europese Procura+ Award. Dat is vanmiddag in Berlijn bekendgemaakt.

Het circulair aanbestedingstraject 't Centrum dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van een circulair kantoorgebouw in Westerlo viel in de prijzen in de categorie 'Sustainable Procurement of the Year'.

Het consortium 'Kamp Circulair' tekent samen met Kamp C voor de bouw van 't Centrum op het terrein van Kamp C in Westerlo.

Het wordt het eerste circulaire kantoorgebouw in België dat rekening houdt met alle zeven pijlers van circulair bouwen: circulaire materialen, circulair ontwerpen, circulair aanbesteden, circulaire businessmodellen, circulaire financiën, circulair werken en circulaire gebiedsontwikkeling. In 2018 begon Kamp C het circulair aanbestedingstraject met een vormingsprogramma voor mogelijke kandidaten, alvorens de aanbesteding openbaar te maken.

Dat traject wordt nu door de jury van de Procura+ Awards bekroond.

"Uiteraard zijn we trots op deze internationale erkenning," stelt Kamp C-voorzitter Helsen. "Procura+ is een Europees netwerk van meer dan 40 publieke instellingen dat kennis over duurzame en innovatieve aanbestedingen samenbrengt en promoot, onder meer door advies en ondersteuning te geven aan overheden die op deze manier willen aanbesteden."

"We willen alle betrokken partijen bedanken. Projectpartners OVAM en Thomas More, en het team onder leiding van Alba Concepts dat ons bijgestaan heeft tijdens de aanbesteding van 't Centrum', zegt Sofie Torfs van Kamp C.

De Procura+ Awards bekronen opmerkelijke publieke aanbestedingen die succesvol inzetten op duurzaamheid en innovatie om publieke goederen, diensten, processen en infrastructuur aanzienlijk te verbeteren.

Kennisdeling

Ondertussen is Kamp C alweer een nieuw project gestart – ProCirc, in het Interreg North Sea Region-programma – om ook anderen via praktische demonstraties aan te zetten tot circulair aanbesteden. In het kantoorgebouw op Kamp C bijvoorbeeld zal de inrichting circulair aanbesteed worden.

In ProCirc worden experimenten opgezet om te leren hoe circulaire economie en aanbesteden hand in hand kunnen gaan. De ervaringen uit dat project worden over de grenzen heen gedeeld in een streven om de internationale markt te veranderen.

Meer info

https://www.kampc.be/

https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bouwen-t-centrum

https://procuraplus.org/awards/