Aan de vooravond van Wereldkankerdag steunt de Bijzondere Commissie Kankerbestrijding van het Europees Parlement (BECA) de inspanningen van de hele EU om kanker te verslaan.

BECA-voorzitter Bartosz Arłukowicz (EVP, PL) zei: "De afgelopen jaren heeft kankerbestrijding hoog op de agenda van het Parlement gestaan, met als hoogtepunt de oprichting van onze Bijzondere Commissie Kankerbestrijding.

Te midden van de COVID-19-pandemie mogen we de ziekte die jaarlijks 1,3 miljoen Europeanen doodt en waarvoor geen vaccinatie bestaat die de ziekte volledig kan uitbannen, niet vergeten".

In reactie op het vandaag door de Europese Commissie onthulde plan: "Wij willen samen, als Unie, de enorme taak op ons nemen om kanker te verslaan. Gedeelde kennis en databanken, steun voor screeningprogramma's, medefinanciering van HPV-vaccinaties, zijn enkele van de vele stappen die we zonder aarzelen zullen zetten op onze weg naar de definitieve overwinning op kanker.

We moeten samen aan dit ambitieuze project beginnen. Onze Unie kan kanker verslaan! "concludeerde Arłukowicz.

BECA-rapporteur Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR) zei: "Kanker is een ziekte die wordt geschraagd door sociale onrechtvaardigheid. We zijn ongelijk op het gebied van preventie, ongelijk beschermd tegen kankerverwekkende stoffen in het milieu, ongelijk opgeleid in wat risicogedrag is en ongelijk gewapend tegen desinformatie.

In de EU-landen is de toegang tot kwaliteitszorg ongelijk. Ten slotte zijn we niet allemaal in staat om na genezing weer aan het werk te gaan, financieel onafhankelijk te zijn en een harmonieus sociaal en privé-leven te leiden.

Om al deze redenen sta ik volledig achter de oprichting van een register voor ongelijkheden op het gebied van kanker om uitdagingen en specifieke actiegebieden op EU- en nationaal niveau vast te stellen".

"Meer dan 40% van alle kankergevallen is te voorkomen als individuele, sociale, milieu- en commerciële gezondheidsrisicofactoren worden aangepakt. Ambitieuze wetgevingsvoorstellen om het tabaks- en alcoholgebruik terug te dringen en een gezonde voeding en lichaamsbeweging te bevorderen zijn stappen in de goede richting.

Wij moeten krachtigere maatregelen en duidelijke doelstellingen voorstellen om milieuverontreiniging te bestrijden, de gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen, de blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen te beperken en rekening te houden met het cumulatieve effect van gevaarlijke chemische stoffen", voegde Trillet-Lenoir eraan toe.

Bekijk hier een filmpje