Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voert nog dit jaar kappingen uit in de Koninklijke Schenking, een ANB-domein vlakbij de abdij van Postel. Langs één van de wandelpaden zijn bijna alle jonge dennen door droogte en een schimmelziekte gestorven of stervende.

Ook tientallen volwassen dennen stierven. De werken zijn nodig om veiligheidsredenen en om jonge opschietende loofboompjes alle kansen te geven uit te groeien tot een gevarieerder en gezonder bos. Wandelaars ondervinden van de werken weinig tot geen hinder.

In de Koninklijke Schenking vlak langs één van de wandelpaden zijn bijna alle jonge dennen (ongeveer 28 jaar oud) gestorven of stervende. Komende van Postel richting Reusel ligt het betreffende gebied links van de Reuselseweg.

De bodem bestaat er van nature uit arm, droog zand en door de aanhoudende droogte tijdens de voorbije jaren was de vitaliteit van deze homogene dennenaanplant al fel verzwakt.

Een schimmel (Sphaeropsis sapinea) profiteert van de stress bij deze bomen en zorgt nu voor massale sterfte. De jonge dennen worden nog dit jaar gekapt. Ook tientallen volwassen dennen zijn gestorven. Hier worden enkel die bomen gekapt die een gevaar vormen voor het nabij gelegen wandelpad.

Gevarieerd en duurzaam nieuw bos

Een deel van het takhout wordt centraal op het perceel op een grote hoop gezet. Egels, marters, amfibieën,... krijgen er een geschikte schuil- en overwinteringsplaats.

Onder de dode dennen staan verspreid over het perceel nu al honderden jonge boompjes (ruwe berk, gewone lijsterbes, vuilboom en zomereik). Deze zullen er voor zorgen dat er op een natuurlijke manier een gevarieerd en duurzaam nieuw bos ontstaat. De loofbomen in de rand van het perceel worden behouden zodat deze nog voor extra zaailingen kunnen zorgen.

Koninklijke Schenking Postel

Op 25 september 2008 werd het Agentschap Natuur en Bos (ANB) eigenaar van een domein van 410 hectare in Postel. Het landgoed ligt tegen de Belgisch-Nederlandse grens op een boogscheut van de abdij. Naast een uitgestrekt boscomplex met wegen, paden en dreven, omvat het ook een wildakker.