De soap rond de kasseien in het centrum van Herentals blijft duren. Volgens een kenner zou de tussenafstand van de voegen vaak 3 cm bedragen, terwijl het bestek maximaal 1,5 cm voegruimte bepaalt.

Aannemer DFM uit Ravels zou niet alleen een goedkoper en ander formaat van kasseien leggen. Hij zou ook besparen door de voegen heel wat breder te maken :  een voeg is uiteraard goedkoper dan steen.

Mogelijk kan volgens vakmensen de bredere voeg in porfier na een tijd de stenen doen kantelen en verschuiven, waardoor de stad alsopdrachtgever opnieuw in de problemen geraakt.

Kasseien op maat gekapt in Portugal
Tinus Van de Sande van DFM : 'De Portugese kasseien zijn op maat gekapt. De prijs wordt berekend per ton en die is dezelfde of je nu kasseien van 10 x 16 cm laat kappen of van 14 x 20 cm zoals de partij die nu in Herentals gelegd is.  Met een grotere steen heb je op een vierkante meter minder oppervlakte voeg. We hopen verder alles prima af te kunnen werken.'

Opwaaiend stof : actie 'Stof in Thals'
Burgemeester Jan Peeters (sp.a) wist donderdag niets van deze opmerkignen op de aannemer. Hij laat de bevoegde diensten van de stad dit euvel bekijken.

De Herentalse middenstand Thals vzw en Unizo plannen woensdagavond  1 juni om 20u in het administratief centrum een ludieke actie tegen het continu opwaaiend stof dat door het droge voegsel wordt veroorzaakt.  Ieder wordt gevraagd een zakje zand uit de centrumstraten mee te brengen en dat al kuchend uit te kieperen.

De kasseileggers werken momenteel de aansluiting met de Koppelandstraat af.

Wordt vervolgd.