CD&V en Sp.a liggen met elkaar overhoop. De CD&V beschuldigt burgemeester Jan Peeters (Sp.a) ervan om op de gemeenteraad een brief achter gehouden te hebben. En dan maar zeggen dat hij van niets wist... CD&V Herentals wil met het kasseiendossier verder.

Volgens de CD&V mag het dossier 'de burger zo weinig mogelijk kosten'. Ook het ontwerpbureau Infrabo moet volgens de CD&V in dit dossier aangeklaagd worden. De burgemeester wil er nog mee wachten.

CD&V verspreidde vrijdagavond een paniekerig persbericht :

'CD&V wil Herentalsenaar maximaal behoeden voor financiële schade door de 'kasseienaffaire'

Sinds 2010 is een gerechtsprocedure opgestart over de stukspringende kasseien in het centrum van Herentals. Deze procedure moet de geleden schade en de verantwoordelijken aanduiden. Voorlopig zijn de stad Herentals, de aannemers van de werken en de leverancier van de bewuste kasseien betrokken in de zaak.

De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan die een onafhankelijk technisch verslag moet opmaken. Zijn voorlopig advies windt er echter geen doekjes om. We citeren uit een recent schrijven van de advocaten van de stad: "Zoals u zal lezen, besluit de gerechtsdeskundige in zijn voorlopig advies dat de voornaamste oorzaak van de beschreven schade een gebrek in het ontwerp van de rijwegverharding als geheel is."

Gelet op de teneur van dit voorverslag, vindt CD&V Herentals het dan ook de hoogste tijd om het studiebureau mee te betrekken in de gerechtszaak. Dit bureau heeft de stad technisch bijgestaan tijdens de opmaak van het kasseiendossier. Zij mogen niet langer aan de kant staan. Willen we onze Herentalsenaren financieel niet laten opdraaien voor de foutieve keuzes uit het verleden, moet de verantwoordelijkheid van dit studiebureau mee onderzocht worden.
In het belang van Groot Herentals dulden wij geen verder uitstel meer. Onze belastingsgelden moeten maximaal beschermd worden...'
 
Mia Hermans
voorzitter CD&V Herentals.'


Wordt zeker vervolgd.