Het kasseiendossier blijft merkwaardige wendingen nemen. Het stadsbestuur wenst te reageren op de foutieve informatie in het artikel ‘Handelaars boos op stadsbestuur’ dat verscheen op de voorpagina van een 'weekblad uit Roeselare' van 30 maart.

 
De communicatiedienst van de stad moest vrijdag stevig uit de sloffen schieten.

Burgemeester Jan Peeters (sp.a) liet snel een persbericht opstellen in het kader van de zoveelste aflevering van het kasseiendossier. 

Peeters :'Ethias, de verzekeraar van de stad, opende de afgelopen drie jaar 29 dossiers die verband houden met schadegevallen door de kapotte kasseien in het stadscentrum.

Telkens wanneer een slachtoffer zich meldde, deelde het stadsbestuur het slachtoffer mee dat ze het schadegeval ook moesten melden aan de eigen verzekeraar, zodat beide verzekeraars het schadegeval onderling konden regelen. Elk schadegeval werd apart onderzocht door Ethias, zonder dat daar richtlijnen voor werden gegeven door het stadsbestuur.
 
Van de 29 schadegevallen ontvingen ondertussen 4 slachtoffers een schadevergoeding. Die schadevergoedingen variëren tussen 171 euro en 1.686 euro. Het ging in deze schadedossiers telkens om etalages die door wegspringende kasseien beschadigd werden.

Er zijn ook een aantal dossiers afgehandeld, waarin Ethias de schade niet vergoedt, omdat Ethias de stad niet aansprakelijk acht voor de schade. Dit is ook het geval, zoals correct vermeld in het artikel, voor krantenwinkel Good News.
 
Er zijn op dit moment nog 6 schadegevallen waarbij het slachtoffer geen melding heeft gemaakt bij zijn eigen verzekeraar. Hierdoor heeft deze verzekeraar geen contact opgenomen Ethias, zodat deze schadegevallen niet afgehandeld kunnen worden. Het gaat hier om nalatigheid van de slachtoffers die er de oorzaak van is dat hun schadedossier niet behandeld wordt. Het schadedossier van papierhandel De Peuter, die in het bewuste artikel klaagt over de werking van de stad, is hier een voorbeeld van.
 
Van de 29 schadegevallen worden er 2 door Ethias betwist. Het gaat om een geval met kapot gereden fietsbanden en om een geval van een kapotte fiets. In 3 van de 29 gevallen is er een schadebestek binnen maar onderzoekt Ethias nog of de stad verantwoordelijk is voor de schade. In 5 van de 29 schadegevallen heeft Ethias nog geen standpunt ingenomen. In één geval was er geen schade.
 
Het stadsbestuur neemt zijn verantwoordelijk wanneer het schade veroorzaakt. We volgen hiervoor de geijkte weg via de verzekeraar, en vragen aan de slachtoffers om dat ook te doen. Enkel zo kan de procedure naar behoren afgehandeld worden. Ethias heeft van de stad geen richtlijnen ontvangen voor de behandeling van de schadedossiers. We begrijpen de frustratie bij de handelaars over de situatie in het stadscentrum. Het stadsbestuur heeft ook hier zijn verantwoordelijkheid genomen en is op dit moment bezig met grootschalige herstellingswerken.'

Stadse PR-actie om middenstand en Unizo te paaien 
Jan Peeters ziet er blijbaar een gepaste PR-actie in om de middenstand,  Unizo en de benadeelden te paaien:

Peeters : 'Voor de stad is de middenstand een drijvende kracht. Het bestuur ondersteunt de werking van de middenstand op alle mogelijke manieren. Een mooi voorbeeld daarvan is de advertentie op dezelfde voorpagina van 30 maart 2011, die verwijst naar een 8 pagina’s tellende promotiereportage over winkelen in het stadscentrum, en dus ook in de Bovenrij. We willen een positief beeld scheppen van het Herentalse stadscentrum als aangename woon-, werk- en winkelstad. De stad blijft deze inspanningen volhouden, waarvan we weten dat ze door heel wat handelaars wel gewaardeerd worden,' aldus een 'geïnspireerde' Peeters.