Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kastelse kinderraad plant parkje aan

Kasterlee kinderraad

De Kastelse kinderraad stak de handen uit de mouwen om het parkje op de hoek van de Geelsebaan en de Mgr. Cardijnstraat aan te planten. Dat heeft de gemeente voor vele decennia in beheer gekregen van de kerkfabriek. Zo kan de vergroening van het centrum als onderdeel van Masterplan De Met nog worden versterkt.

Met de hulp van de gemeentelijke groendienst werden hazelaar, vlier, veldesdoorn en geel kornoelje aangeplant: 140 inheemse plantjes die hier goed gedijen. De kinderen hingen hun naam aan een boompje. Na een paar weken nemen we de namen weer weg zodat de bomen goed kunnen groeien.

“De plantjes zorgen mee voor een groene omgeving en dragen bij tot de biodiversiteit. Eenmaal de plantjes goed geworteld zijn en beginnen te bloeien, vormen ze ook een ideale biotoop voor insecten”, stelt schepen van jeugd en duurzaamheid Rob Guns.

“Fijn dat deze geëngageerde jongeren ons dorpscentrum weer wat mooier willen maken.” Het aanplanten kadert binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ‘klimaatactie’, ‘leven op land’, ‘goede gezondheid en welzijn’.

Kasterlee kinderraad

Deel dit artikel