De gemeenten Kasterlee en Lille worden allebei geconfronteerd met de beperkingen van hun huidige recyclagepark. Daarom slaan ze de handen in elkaar en maken ze werk van een nieuw en eigentijds recyclagepark. Een gezamenlijk recyclagepark is niet nieuw in de Kempen.

In Dessel en Retie kunnen de inwoners al sinds 2012 terecht op een gezamenlijk recyclagepark. Dit tot grote tevredenheid van zowel de bezoekers als het bestuur.

Om de gemeenteraadsleden van Lille en Kasterlee kennis te laten maken met de werking van een gezamenlijk recyclagepark, organiseerde IOK Afvalbeheer een plaatsbezoek aan het gezamenlijk recyclagepark van Dessel en Retie.

Ook andere Kempense gemeenten maken samen gebruik van de 2 interregionale recyclageparken van IOK Afvalbeheer in Beerse en Meerhout. Kasterlee en Lille sluiten zo aan bij de tendens tot samenwerking.

De samenwerking zorgt voor schaalvergroting en efficiëntie, de basis voor een verantwoord ecologisch en economisch afvalbeheer.

Een hele tijd geleden is in de omgeving van het grensgebied tussen de beide gemeenten een zoektocht gestart naar mogelijke zones voor de inplanting van een gemeenschappelijk recyclagepark. Na aftoetsing bij andere overheden wordt de zoektocht momenteel toegespitst op het grensgebied tussen Poederlee en Lichtaart, langsheen de N134.

Kasterlee en Lille hopen binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de opmaak van een RUP met bijhorende planologische ruil en met de onderhandelingen om de nodige gronden te verwerven.

Het is voorbarig om hierover vandaag reeds verdere uitspraken te doen. Er moeten immers nog heel wat vragen worden uitgeklaard en het is belangrijk om eerst de rechtstreeks betrokkenen correct te informeren.

Maar IOK en de beide gemeentebesturen hopen hierover op korte termijn meer concrete en gedetailleerde informatie te kunnen verstrekken.

Op dinsdag 9 januari 2018 wil de gemeente Kasterlee de bewoners van het gehucht Achterlee informeren over de zoektocht naar een locatie voor een gezamenlijk containerpark in het grensgebied Poederlee-Lichtaart. (pb)