Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kasterlee maakt armoede zichtbaar op werelddag van verzet tegen armoede

Op maandag 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede werd het de medewerkers, leden van het schepencollege en de burgemeester wel heel moeilijk gemaakt om hun werkplek te bereiken. Ze moesten zich eerst een weg door een spinnenweb banen.

Met deze actie vraagt de gemeente solidariteit van haar collega’s met medeburgers die in armoede leven. Want armoede heeft een weerslag op alle levensdomeinen en iedere dienst van het lokaal bestuur staat voor één van die domeinen. Daar moeten we ons bewust van zijn en zo samen de strijd aanknopen tegen armoede.

Schepen van welzijn Sumati Adriaensen: “ Op deze Dag van Verzet tegen Armoede willen we als gemeentelijke organisatie duidelijk het spinnenweb naar voor schuiven waar mensen in armoede mee te maken krijgen.

We willen zo veel mogelijk drempels weghalen, zodat gezinnen en kinderen

kunnen deelnemen aan de activiteiten die we aanbieden, bijvoorbeeld in de vrijetijdssector. Maar ook wordt er werk gemaakt van een sterkere samenwerking met de scholen in de toekomst om kort op de bal te spelen. Dit spinnenweb toont aan dat alles aan elkaar hangt, van vrijetijdsparticipatie tot energiefactuur, hiermee zullen we rekening mee moeten houden, willen we kansen creëren voor gezinnen en kinderen.”

Armoede wordt door armoede experten voorgesteld aan de hand van een spinnenweb. Dit staat voor de verwevenheid van de verschillende levensdomeinen waarop armoede een weerslag heeft. Daardoor kan je armoede ook niet wegwerken door aan één van de levensdomeinen te werken, want dat heeft gegarandeerd een invloed op andere levensdomeinen.

Bijvoorbeeld als alleenstaande vader een job aannemen die goed betaald, maar daardoor ook nachtwerk moeten doen als verpleger is moeilijk als je geen netwerk hebt om je kinderen op te vangen gedurende de nacht.

Burgemeester Ward Kennes vult aan: “We kijken vanuit een grondrechtenverhaal naar hoe we armoede kunnen aanpakken en hoe we drempels zoveel mogelijk kunnen weghalen. We willen dat alle burgers kunnen participeren aan de vele diensten en activiteiten die we aanbieden. Want we zijn een rijke gemeente op vele vlakken, en daar moet iedereen van kunnen genieten.”

Deze actie werd mee mogelijk gemaakt door de vele helpende handen van de bezoekers van het dagcentrum de Drijfveer die de spinnenwebben gewoven hebben.'

Deel dit artikel