U bent hier

Kasterlee stelt meerjarenplan 2020-2025 voor aan inwoners

Kasterlee
27.01.2020 - 14.59u
Door: Mark Jaspers

Alle inwoners van Kasterlee ontvingen een brochure in de bus met de speerpunten voor de beleidsperiode 2020-2025.

Financieel evenwicht

"Het was een hele uitdaging om een financieel evenwicht te vinden met alle elementen die op tafel lagen", zegt schepen voor financiën en begroting Gert Storms (CD&V).

"De uitdagingen zijn niet van de minste: stijgende pensioenkosten, verhoging van de bijdragen aan politie- en brandweerzone, hoge onderhoudskosten van de gemeentelijke infrastructuur, klimaatuitdagingen, ... En daarbij willen we investeringsruimte behouden voor de uitvoering van lopende en nieuwe projecten."

3 Masterplannen

Als een rode draad door de meerjarenplanning lopen de drie masterplannen, één voor elke deelgemeente. Het masterplan De Met in Kasterlee centrum is intussen in uitvoering, en naar verwachting wordt dit tegen de zomer van 2022 afgerond.

In Lichtaart is de eerste fase van het masterplan Bloemenwijk afgewerkt, en volgen er in deze beleidsperiode nog drie fasen. Het streefdoel is een aangename omgeving te creëren met toegankelijke voetpaden en aandacht voor groen en beleving. In Tielen ligt een zeer ambitieus plan voor.

Het gemeentebestuur voert momenteel een studie uit om een herinrichting van het dorpscentrum te realiseren met een doordachte invulling voor onder meer openbare dienstverlening, vrijetijdsinfrastructuur, onderwijs, wonen en handel.

Investeringsprogramma

Naast de projecten van het bestuursakkoord van CD&V en Open VLD, werd een keuze gemaakt uit een veelheid van voorstellen van sociale organisaties, belangengroepen, verenigingen, administratie, enzovoort.

"Veel aandacht gaat naar een systematische realisatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan. De uitrol van fietsstraten, zones 30 en een beleid rond trage wegen zijn hiervan enkele voorbeelden," zegt burgemeester Ward Kennes.

We werken ook verder aan de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnetwerk, waarbij de beschikbare subsidies het ritme bepalen. Om tegemoet te komen aan de reductie van CO2-uitstoot leggen we zonnepanelen op openbare gebouwen.

Het bloeiende verenigings- en sportleven leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale leven in onze gemeente. En dat vertaalt zich ook in het investerings-programma. Waar de voorbije jaren al heel wat geïnvesteerd is in sportinfrastructuur, gaan we bijkomend nog nieuwe kleedkamers bouwen aan sporthal Duineneind.

Voor de culturele infrastructuur is na OC van Kasterlee, nu OC Lichtaart aan de beurt met een volledige renovatie. In Tielen wordt in het licht van het masterplan gedacht aan de realisatie van een nieuw en eigentijds OC in het centrum.

Daarnaast blijft de regeling van de infrastructuursubsidies voor zelfbouwende verenigingen onverminderd van kracht, waarbij het gemeentebestuur driemaal 125.000 euro veil heeft voor verenigingen die zelf de handen uit de mouwen steken om een nieuw clublokaal of andere infrastructuur te bouwen.

Om dit alles betaalbaar te houden, en om in de toekomst hetzelfde niveau van dienstverlening te kunnen aanbieden, werden de tarieven voor het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur geïndexeerd.

In overleg met de verenigingen wordt de verhoging stapsgewijs ingevoerd. Ook met deze verhoging blijven de gebruikstarieven overigens nog bij de goedkoopste uit onze regio. We willen in geen geval inboeten op de kwaliteit van wonen, werken en leven in onze gemeente.

Het volledige beleidsplan kunnen burgers raadplegen op www.kasterlee.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto