De gemeente Kasterlee zal in 2012 vier onverharde wegen verharden. De gemeenteraad keurde dinsdag het lastenboek goed voor het aanstellen van een ontwerper die de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voorbereidt.

De volgende straten worden verhard: Hemelrijk en Hoek (Tielen), een zijweg van Hoeven (Kasterlee) en de Boerevenneweg (Lichtaart).
 
Deze verharding gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de bewoners. Het onderhoud van de onverharde wegen zadelt de gemeentelijke technische dienst trouwens met heel wat werk op.
 
De (stukken van) wegen die thans worden verhard, zijn hoofdzakelijk toegangswegen tot landbouwbedrijven en moeten dus bestand zijn voor zwaar landbouwverkeer.
 
Nadat bij de verharding van de weg Kraanschot de stedenbouwkundige vergunning uit het oog was verloren, drong het college van burgemeester en schepenen er bij alle diensten op aan om bij elke toekomstige verharding nauwgezet alle regels strikt na te leven.