Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kasterlee : verkeersveiligheid in de kijker

September is traditioneel de maand wanneer het verkeer weer op kruissnelheid komt, en veel kinderen met de fiets naar school rijden. Een drukte op de weg dus! Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, zetten we hieronder nog enkele zaken op een rijtje die het gemeentebestuur van Kasterlee onderneemt.

Zone 30 = gemengd verkeer

In Kasterlee zijn heel wat zones waar je maar 30 km/uur mag rijden. In deze zone worden niet langer fietspaden en zebrapaden voorzien, omdat ze in strijd zijn met het concept van gemengd verkeer en het creëren van een verblijfsruimte.

De auto is niet langer koning van de weg, maar dient zich aan te passen aan een ruimte waar fietsers en voetgangers de toon zetten! Fietsers mogen hun plaats op de weg opeisen. Voetgangers mogen in deze zone overal oversteken, maar moeten steeds oogcontact maken om er zeker van te zijn dat de vrachtwagen, auto of fietser hen heeft opgemerkt.

Om weggebruikers attent te maken op hun snelheid, werden op verschillende plaatsen ook snelheidsborden met een duimpje geplaatst bij het binnenkomen van de zone 30. De komende jaren zullen er nog van dergelijke borden worden geplaatst.

Op verschillende voetpaden in de zone 30 in Kasterlee centrum werden al krijttekeningen aangebracht – er zullen er binnenkort ook nog elders worden voorzien – waar je best kan oversteken. Je kan ze zo herkennen:

Invoering zone 30 centrum Lichtaart

Op donderdag 1 september werd de nieuwe zone 30 in centrum Lichtaart uitgerold. De bestaande zone 30 in de Bloemenwijk en nabij de lagere scholen zal worden aangevuld met een groot deel van de hoek tussen Tielensteenweg en de Leistraat. Deze uitbreiding kadert in de mobiliteitsvisie die in het mobiliteitsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in 2018, werd vastgelegd.

Gemachtigd opzichters

Om onze kinderen toch een handje te helpen, worden de gemachtigd opzichters vanaf 1 september opnieuw ingezet. Zij zullen in de ochtend de schoolgaande kinderen die alleen naar school fietsen, stappen of steppen, op drukke plaatsen veilig overzetten. Ze zijn terug te vinden op de volgende locaties:

Kasterlee

  • Markt / Binnenpad (t.h.v. het gemeentehuis)
  • Markt / Geelsebaan (t.h.v. café de Leeuw)
  • Pastorijstraat / Mgr. Heylenstraat (t.h.v. apotheek Van Ballaer)
  • Pastorijstraat / Mgr. Cardijnstraat
  • Geelsebaan / Melkstraat / Mgr. Cardijnstraat (t.h.v. frituur dix-neuf)

Lichtaart

  • Leistraat / Kloosterstraat (t.h.v. standbeeld Wannes)
  • Leistraat / Roeperstraatje (t.h.v. Torenhof)

Tielen

  • Tielendorp (t.h.v. de Omnibus)
  • Kerkstraat / Tielendorp

Regenboogzebrapad

Op de Herentalsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat en Kattenhagenstraat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Herentalsesteenweg, een regenboogzebrapad gemarkeerd op vraag van gemeente Kasterlee. Met dit regenboogzebrapad wil de gemeente benadrukken dat iedereen er welkom is en zichzelf moet kunnen zijn.  

Fietsstraten
Kasterlee, Lichtaart en Tielen tellen verschillende fietsstraten in de schoolomgevingen. De fietsstraten herken je met de borden F111/F113 en de rode slemlaag die het begin en het einde aanduiden. In een fietsstraat mag je maximum 30 km/uur rijden en mag een auto of ander motorvoertuig geen fietsers inhalen.

Mgr. Cardijnstraat

De schoolstraat in de Mgr. Cardijnstraat wordt opnieuw elke schooldag ingevoerd tussen 8.15 en 8.45 uur. Dit betekent dat er gedurende dit half uur geen motorvoertuigen zijn toegelaten. Ook de bareel, die in mei van dit jaar werd geplaatst, zal opnieuw in werking treden.

Wijkagenten

In de schoolomgeving zullen de wijkagenten zo veel mogelijk aanwezig zijn en automobilisten die zich niet aan de regels houden, onveilig parkeren, op het fietspad staan of een gebrek aan hoffelijkheid vertonen, hier op aanspreken.

Onderhoud

De gemeentelijke technische dienst besteedt extra aandacht aan het onderhoud van de fietspaden en oversteekplaatsen voor een maximale veiligheid en zichtbaarheid. Daarnaast worden ook spandoeken gehangen in de schoolomgevingen om de weggebruikers te sensibiliseren en op te roepen tot aandacht en verkeersveilig gedrag.

Bike2school

Bike2school zal aan zijn tweede jaar beginnen, waarbij duurzame verplaatsingen naar de school worden beloond. Want echte helden fietsen, steppen, stappen of nemen de bus! Door zich op een duurzame manier naar school te verplaatsen, kunnen de kinderen ‘bucks’ sparen.

Deze virtuele munten kunnen de kinderen dan spenderen bij meerdere lokale handelaars of andere partners. Het project was vorig schooljaar alvast een succes te noemen. De deelnemende scholen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen waren samen de tweede beste qua deelnemersaantallen (72%) van alle Kempische gemeenten.

In totaal werd door de kinderen 179.229 km op een duurzame manier afgelegd. Toch een resultaat waar de scholen en de kinderen zelf trots op mogen zijn.

Charter Werftransport

Het Charter Werftransport werd reeds enkele jaren geleden geïntroduceerd en wordt systematisch toegepast in de schoolomgevingen. De gemeentelijke mobiliteitsdienst zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen vermeden worden.

Werftransport voor werven in schoolomgevingen is niet toegelaten tijdens de begin- en einduren van de scholen. Op die manier dragen we bij aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente.' 

Deel dit artikel