Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kasterlee verlaagt nogmaals aanvullende personenbelasting (APB)

Ward Kennes

De sterk gestegen kosten van energie en personeel maar ook van materialen voor investeringen, wegen op elke gemeentelijke begroting. Dat is in Kasterlee niet anders.

De indexering van de lonen (+ € 810.000) en de stijgende energieprijzen (+ € 675.000) kosten Kasterlee in 2023  anderhalf miljoen euro extra.  “Maar als schuldenvrije gemeente met een gezond financieel beleid, is Kasterlee goed gewapend om ook deze crisis aan te gaan,” zegt schepen van Financiën Gert Storms (CD&V).

We maken de volgende keuzes:

  • Voor een aantal projecten worden goedkopere, maar even efficiënte oplossingen uitgewerkt (zonnewering zandbakken, buurtbanken, …)
  • Renovatie crisiswoningen wordt voorlopig gewijzigd in huur woningen op de privé-markt
  • Renovaties kerkgebouwen: in overleg met de kerkfabrieken zoeken we naar goedkopere oplossingen
  • Rationele spreiding van geplande rioleringsprojecten
  • Spreiding plaatsing nieuwe fietsenstallingen

We maken keuzes en zetten zelf de tering naar de nering. Maar ook voor de Kastelse belastingbetaler doen we een inspanning.

“Het verlagen van de aanvullende personenbelasting was voor Open VLD en CD&V een van onze doelstellingen voor deze legislatuur. Het stapsgewijs verlagen van de personenbelasting laat toe om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden.

Dankzij een evenwichtige begroting kunnen we ondanks het feit dat de gemeente kampt met stijgende kosten ons plan voor een tweede APB verlaging deze legislatuur toch doorvoeren. Nu de koopkracht van de inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen onder druk staat is deze verlaging meer dan welkom." zegt fractievoorzitter Rita Thijs (Open VLD).

Burgemeester Ward Kennes (CD&V): “Dit is al de derde verlaging van de APB die ik als burgemeester mag doorvoeren. In 2013 ging de APB in Kasterlee van 7,8% naar 7,5%. In 2020 daalde ze verder naar 7,3% (toen gekoppeld aan een taks-shift met de OOV). Maar nu duiken we met een 3e daling van 7,3% naar 7,0% onder het Vlaamse gemiddelde. Dit was altijd mijn ambitie”.

De aanvullende personenbelasting (APB) is met een geraamde € 8.860.000 in  2023 de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Voor de drie belangrijkste belastingtarieven (APB, OOV en gemeentelijke saneringsbijdrage), wordt Kasterlee fiscaal nu nog  aantrekkelijker.'

2023

APB

OOV

Gemeentelijke saneringsbijdrage

Kasterlee

7,00

714

€1,2000/m³

Vlaanderen

7,18

897

266 gemeenten = €1,4832/m³

België

7,52

De APB daalt met onmiddellijk ingang voor de inkomsten van 2022. De minderopbrengst zal als volgt voelbaar zijn in de gemeentekas en blijft omgekeerd in de portemonnee van de Kastelse belastingbetaler:

  • 2023: 215.000 euro
  • 2024: 342.000 euro
  • 2025: 362.000 euro
  • Totaal: 919.000 euro
Ward Kennes

Deel dit artikel