Tijdens een infomoment op 30 augustus werd toelichting gegeven over de nieuwe subsidiereglementen voor opruiming van zwerfvuil door verenigingen en buurtcomités.

"Door de inzameling van zwerfvuil langsheen een bepaald traject binnen Kasterlee kan een jaarlijkse vergoeding verkregen worden. Het benodigde materiaal voor mogelijke opruimacties wordt voorzien. Op deze manier kan iedere vereniging of buurtcomité op een structurele manier meewerken aan een propere buurt", aldus schepen voor milieu Guy Van de Perre.

Alle informatie over deze nieuwe reglementen en het digitale aanvraagformulier staan op de gemeentelijke website. Deze reglementen vormen een aanvulling op de veelheid van reeds bestaande acties waarop ook blijvend ingezet zal worden. Naast tal van sensibilisatie- en opruimacties is ook handhaving een belangrijke pijler binnen de zwerfvuilproblematiek.

Zwerfvuilcamera's en nazichtcontroles van sluikstorten zorgen voor een verhoging van de pakkans en daders worden bestraft met strenge boetes.

Momenteel zijn er reeds tal van gemotiveerde vrijwilligers binnen Kasterlee die gedreven de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Dirk Potters, beheerder van Natuurgebied de Tikkebroeken, lid van Natuurpunt en zwerfvuilvrijwilliger, zag tot grote ergernis grote hoeveelheden zwerfvuil langs de Rode loop, een kleine waterloop die het natuurgebied de Tikkebroeken doorkruist.

Hij ging over tot actie en samen met zijn kleinzoon verzamelde hij 25 vuilniszakken vol zwerfvuil langsheen de rivierbedding over een afstand van 2500 meter. Dirk: "Als je een vol blikje kan meebrengen kan je ook een leeg blikje mee terug nemen! Als ik op pakweg 2500 meter rivierbedding van een kleine rivier 25 zakken vuilnis opraap, hoeveel ligt er dan in al onze andere rivieren?

Sommige van de plastic zakken waren helemaal broos door het zonlicht en brokkelden af, dat zijn allemaal micro-plastics die uiteindelijk in zee terecht komen. Dit gebeurt op enorme schaal in elke rivier in heel Vlaanderen".