Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil eigen eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

Het vraagt daarvoor aan de Vlaamse regering een afwijking op de huidige eindtermen die al drie jaar door alle onderwijsnetten gebruikt worden.

Eerder dit jaar had het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs al vernietigd.

Eindtermen, ze leggen vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. En ze zijn voor alle onderwijsnetten dezelfde. Maar Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan zich er niet in vinden. (VRTNWS)