De parlementaire commissie die het seksueel misbruik in de kerk onderzocht, heeft een overeenkomst met de katholieke kerk over de vergoeding van slachtoffers.


Een onafhankelijke arbitragecommissie zal zich buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de kerk.

De commissie zal de kerk een schadevergoeding kunnen opleggen van 2.500 euro tot 25.000 euro. Vermeende slachtoffers hebben tot eind oktober 2012 de tijd om een dossier in te dienen.

De oprichting van de commissie was een van de aanbevelingen van de bijzondere parlementaire commissie, die het levenslicht zag nadat verschillende feiten van seksueel misbruik in de kerk bekend waren geraakt. Eind mei aanvaardden de kerkelijke overheden mee te stappen in het verhaal. Sindsdien gingen experts aan het werk om een procedure op punt te stellen. Die werd vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

Een slachtoffer van seksueel misbruik waarvan de feiten verjaard zijn, zal op een zeer laagdrempelige manier een aanvraag kunnen indienen voor een schadevergoeding. Die vorderingen worden gericht aan het centrum voor arbitrage inzake seksueel misbruik, gehuisvest in de lokalen van de Koning Boudewijnstichting.

De feiten van seksueel misbruik worden ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van hun ernst. De bedragen die de kerk als schadevergoeding zal uitbetalen, liggen tussen 2.500 en 25.000 euro.

Maar indien een "scheidsgerecht" uitzonderlijk meent dat er een onevenredigheid bestaat tussen het maximale bedrag en de schade die het slachtoffer heeft geleden, kan dat bedrag worden overschreden.

De uitspraken worden normaliter gedaan binnen de 6 maanden. Ze zijn definitief en bindend. Er kan geen hoger beroep tegen worden ingesteld. De kerk heeft drie maanden de tijd om de compensatie te betalen.

Foto archief / N

(belga)