Campina Energie is een Kempense burgercoöperatie die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

'Campina Energie wil zoveel mogelijk concrete projecten realiseren in de Kempen vanuit de rotsvaste overtuiging dat op die manier 'echt' wordt gewerkt aan een oplossing voor de klimaatproblemen waarmee we in toenemende mate worden geconfronteerd.

En dat werkt. Campina Energie verenigt al meer dan 1.000 burgers die aandelen kochten.'

Zonnepanelen en windturbines

'Met het geld van al die burgers plaatste Campina Energie de afgelopen maanden zonnepaneelinstallaties bij Chiro Achter-Olen; gemeenten Dessel en Vosselaar; WZC Sint-Anna Herentals; VIBO de Ring, OMC, de Banier, kinderopvang Druivenstraat en WZC De Wending in Turnhout; en bijna 300 installaties op huizen van particulieren via het project Zonneregio Kempen.

Daarmee verlagen de energiekosten van al deze partners en wordt de
CO2-uitstoot stevig gereduceerd.

 "Aan de twee windturbines in Turnhout die samen met Eneco gerealiseerd zijn en waarvan Campina Energie voor 20% eigenaar is, wordt een derde turbine toegevoegd op de bedrijfsterreinen van parketvloerbedrijf Yepp.

Ook hiervan wordt Campina Energie voor 20% eigenaar", vertelt Mark Jacobs, gedelegeerd bestuurder.

Campina Energie verwelkomt 1.000e vennoot

'Burgers worden ook actief mee betrokken bij projecten. De zonnepaneel-installatie op het WZC Sint-Anna in Herentals, gerealiseerd door installateur Energieconcepten uit Arendonk, is er zo één van.

Na een informatievergadering kregen de inwoners van Herentals de mogelijk-heid om het project mee te financieren door aandelen te kopen van Campina
Energie.

"Burgerparticipatie is ingeschreven in ons beleidsplan en vinden we heel belangrijk om draagvlak te creëren voor de energietransitie", zegt Mien Van Olmen, burgemeester in Herentals.

Lore De Wolf uit Herentals geeft aan "Ik wilde mijn steentje bijdragen aan de
CO2-uitstoot reductie". Zij werd aangespoord door haar partner Jesse Verbeeck die reeds coöperant is bij Campina Energie en werd zo zonder het zelf te beseffen de 1.000e vennoot. Een mijlpaal in de geschiedenis van Campina Energie.'

Grootse plannen

'De grote versnelling van 2020 zetten we in 2021 verder. Verschillende projecten staan op stapel: grote zonnepaneelprojecten, windturbines, hernieuwbare warmte of elektrisch autodelen, maar evengoed een rechtstreekse dienst-verlening aan de burger via de succesvolle campagne Zonneregio Kempen.'

Hiervoor zal nog heel wat kapitaal nodig zijn.

"In totaal wil Campina Energie tegen eind 2021 minstens 7500 MWh / jaar aan
hernieuwbare energie produceren, wat overeenkomt met het energieverbruik van 2500 gezinnen en een besparing van 3375 ton CO2 per jaar", besluit Willem Janssens, business developer.

Meer info over de verschillende projecten en de risico's is te vinden op http://www.campinaenergie.be/informatienota.

Op de website http://www.campinaenergie.be staat meer informatie over de werking van Campina Energie zelf.

Wil je zelf ook zonnepanelen via een betrouwbare partner? Registreer je dan op www.zonneregiokempen.be