Dinsdagvoormiddag werd in de Lakenhal Kempens Karakter het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen 12 gemeenten gelanceerd.   Vanaf 1 januari 2014 breidt projectvereniging Kempens Karakter nog eens uit met drie gemeenten: Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte. Bovendien krijgt de projectvereniging vanaf dan meerdere deelwerkingen: cultureel erfgoed, toerisme en bibliotheekwerking.

In het najaar van 2007 besloten de gemeentebesturen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar om intergemeentelijk samen te werken aan het lokale cultureel erfgoedbeleid. De projectvereniging Kempens Karakter werd opgericht en er werd een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap afgesloten. Begin 2009 werden twee erfgoedcoördinatoren aangeworven.  In 2011 traden ook Berlaar en Lier toe tot de projectvereniging en werd er een derde erfgoedcoördinator aangeworven.

Nieuwe kansen
In het kader van de regioscreening wordt getracht om het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te beperken en verwante beleidsdomeinen onder te brengen in dezelfde samenwerkingsverbanden. Bovendien verlaat de Provincie Antwerpen de strategie om met toeristische clusters te werken. Daarbij komt dat er in de toekomst zullen er enkel nog subsidies zijn voor streekgericht bibliotheekbeleid voor gemeentebesturen die samenwerken in een formeel intergemeentelijk samenwerkingsverband. Door deze veranderingen ontstond er bij de gemeenten de wil om samen te werken  rond cultureel erfgoed, toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid binnen de volgende regio: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.

Erfgoedcel Kempens Karakter
Erfgoedcel Kempens Karakter moet tegen 1 april 2014 een nieuw beleidsplan rond cultureel erfgoed indienen voor de beleidsperiode 2015-2020. De regio zal vanaf 1/1/2014 bestaan uit twee steden, 30 dorpen en 219.000 inwoners. Erfgoedcel Kempens Karakter zet zich in voor de zorg en publieke ontsluiting van het cultureel erfgoed van de aangesloten gemeenten. Enerzijds ontwikkelt de erfgoedcel hiervoor heel wat eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld (reizende)tentoonstellingen, publicaties, educatieve pakketten, evenementen enzovoort.

Jaarlijks zijn er op die manier projecten zichtbaar aanwezig in elke betrokken gemeente. Anderzijds zet Kempens Karakter sterk in op de ondersteuning van de verschillende actoren in de regio, bijvoorbeeld door individuele begeleiding van heemkringen, archieven en musea of door het toekennen van subsidies aan periodieke erfgoedpublicaties en erfgoedprojecten.

Projectvereniging met drie deelwerkingen
Naast de werking rond cultureel erfgoed zullen er vanaf 1/1/2014 ook deelwerkingen rond toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid bij komen. Zowel met toerisme als bibliotheken zijn er heel wat raakvlakken met cultureel erfgoed. Momenteel is enkel personeel voorzien voor de deelwerking rond cultureel erfgoed. Voor de deelwerkingen rond toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid zal het voortouw genomen worden door de betrokken actoren.   Foto's Johan Temmerman / Nnieuws