Eind 2007 besloten de gemeentebesturen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar om onder de vlag van Kempens Karakter samen te werken rond cultureel erfgoed.

Al snel groeide de samenwerking zowel geografisch - met de toetreding van Berlaar, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Lier en Putte - als inhoudelijk met nieuwe deelwerkingen rond toerisme en bibliotheken.

Na 10 jaar Kempens Karakter oogt het lijstje van realisaties indrukwekkend. Denk bijvoorbeeld maar aan de jaarlijkse evenementen Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed, de erfgoedbank www.kempenserfgoed.be of de talloze projecten rond thema's zoals harmonies en fanfares, duivensport, wielererfgoed, volksverhalen en -liedjes, culinair erfgoed, jeugdbewegingen, diamantair erfgoed enzovoort.

Eind 2016 ontstond er een nieuwe samenwerking rond het onroerend erfgoed van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar. De regio heeft immers heel wat te bieden op het vlak van bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Met steun van Kempens Karakter en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werd de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Land van Nete en Aa uiteindelijk in maart 2017 erkend door de Vlaamse overheid.

Op 28 september 2017 kende Vlaams minister Geert Bourgeois voor de komende drie jaren een jaarlijkse subsidie van 88.371,92 euro goed voor de werking van de IOED.

De IOED Land van Nete en Aa wil de zorg voor en de publieke ontsluiting van het onroerend erfgoed van de 6 aangesloten gemeenten bevorderen. Hiervoor wordt een nieuw team aangeworven: een expert onroerend erfgoed, een medewerker publiekswerking (bij Kempens Karakter) en een medewerker landschappelijk erfgoed (bij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete).

De eigenlijke opstart van de werking is voorzien op 1 januari 2018. Op www.kempenskarakter.be vindt u meer info over deze vacatures. (pp)