Dinsdagavond tekende Kempens Landschap met de familie de Ghellinck in de Lakenhal de aankoopakte voor 20 ha bos met landbouwgronden rondom het kasteel van de Ghellinck in Noorderwijk. Een historische dag voor Noorderwijk en regio Kempen.

Kostprijs €435.000. Kempens Landschap betaalt 80% van de aankoopsom. De stad Herentals draagt conform de werking van Kempens Landschap 20% bij.

Een klein jaar geleden vernam Kempens Landschap dat de adellijke familie de Ghellinck een koper zocht voor 19,2 ha bos en landbouwgronden. Door het netwerk aan wandel- en fietsverbindingen in de omgeving en de dreven met prachtige bomen heeft het gebied bovendien een groot potentieel voor stille genieters, te voet of met de fiets.  Een perfect openbaar domein.

'Elke nieuwe aankoop blijft nog altijd een bijzondere gebeurtenis, een extra reden tot feesten, zeg maar. Zonet hebben wij namelijk de aankoopakte verleden voor 19,2 hectare bos en weiland', lacht een fiere Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap (CD&V).

'Het unieke gebied ligt in Noorderwijk, in een waardevol open landschap. De blikvangers zijn de mooie oude beukendreef, die het domein doorkruist, en de Duinloopt, een provinciale waterloop die door het gebied kronkelt en iets verderop uitmondt in de Wimp. Samen met de omliggende landbouwgronden en de variatie van het bos vormen zij een waardevol ecologisch geheel.

Dit eigendom behoorde tot zonet toe aan een tak van de familie De Ghellinck, voor wie het domein een belangrijke emotionele waarde heeft. Zij kennen deze gronden al van in hun kindertijd en hebben er vroeger veel zorgeloze jaren in doorgebracht. Ze waren dan ook op zoek naar een koper die deze bossen en landbouwgronden in de eerste plaats een mooie toekomst zou kunnen geven.

435.000 euro

We bereikten vrij snel een akkoord over de prijs, namelijk 435.000 euro voor 16,5 ha met gewestplanbestemming natuurgebied en 2,7 ha met gewestplanbestemming landbouw.

Plannen
'Wat zijn de plannen nu met het bos en de landbouwgronden?',  vervolgt Peter Bellens. 'Op zich zal er op het terrein weinig veranderen. Wel hebben we er via de aankoop voor gezorgd dat dit stukje waardevol landschap in gemeenschapshanden bewaard zal worden, en dat ook de toekomstige generaties er van zullen kunnen blijven genieten, zonder dat er een bordje "verboden toegang" aan de ingang zal ophangen.

We willen de bossen blijven beheren in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen.

De landbouwgronden zullen verder worden beheerd door de landbouwers die ze in het verleden ook reeds pachtten, maar zij zullen een contract afsluiten met Kempens Landschap. Doelstelling van Kempens Landschap is wel dat er op de percelen lage teelten komen, wat het landschap en de vergezichten ten goede komt.

De rivier de Duiptloop zal blijvend beheerd worden door de provincie Antwerpen, die dat vandaag de dag ook al doet.

Wat er wél verandert, is dat er gewandeld, gefietst en gejogd zal kunnen worden in het gebied. We willen de prachtige dreven opwaarderen door gerichte beheerswerken, en er een wandel- en fietspad in aanleggen.

Op die manier zal je vanop het fietspad op de oude spoorlijn tussen Herentals en Aarschot via een mooie route tot aan de Duipt geraken en omgekeerd, en kunnen aantakken op de vlakbij gelegen fietsroutes van het fietsknooppuntennetwerk.

Maar mensen zullen hier ook hun hond kunnen uitlaten, komen joggen, de rust opzoeken, genieten van de fauna en flora die het bos rijk is. Op die manier willen we dit stukje landschap aan de gemeenschap geven. Want dat is toch de doelstelling van Kempens Landschap', besluit gedeputeerde Peter Bellens.

Guy Verellen/ NNieuws