Het Kempens Landschap koopt 19,2 ha bos met enkele oercelen landbouwgrond van de Noorderwijkse familie de Ghellink. Voor de aankoop krijgt Kempens Landschap de steun van het stadsbestuur.

De bijna 20 ha bos worden voor het publiek opengesteld.

Het gaat om een gebied tussen Duipt en Langkem in Noorderwijk. Bij de Noorderwijkenaars zijn de bossen gekend als de bossen van Den Aard. Voor de 19.2 ha werd 435.000 euro betaald. Dat bedrag wordt via een begrotingswijziging vrijgemaakt.

Bosgroep Zuiderkempen zal zich ontfermen over het beheer van de bossen. Die worden voor het publiek opengesteld.