Stichting Kempens Landschap kocht opnieuw drie percelen aan in het Geelse gehucht Bel.

Daarmee breidde de stichting haar domein uit met 70 are. Sinds 1999 koopt Kempens Landschap stukken privaat bosgebied aan in Bel. Op die manier wil ze het landschap bewaren.

In totaal kon Kempens Landschap al ruim 24 hectare verwerven.

Geel-Bel is sinds 2001 een beschermd landschap. Het open akker- en grasland in Belseveld en Belseheide wordt afgewisseld met beboste duinen, houtkanten en -wallen, grachten en broekbossen. Die afwisseling is wat het landschap zo bijzonder maakt.

"Geel-Bel is één van de eerste domeinen waar Kempens Landschap eigendommen verwierf," weet Helsen, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap. "Meer dan twintig jaar later spelen we er nog steeds dezelfde rol. Door geregeld kleinere private stukken landschap aan te kopen, kunnen we een steeds groter gebied gericht beheren. De recente aankoop past dus perfect binnen deze doelstelling.

Kempens Landschap werkt nauw samen met de stad Geel. Het bestuur legt niet alleen 20% van het aankoopbedrag bij, maar financiert ook de nodige beheerwerken. De medewerkers van de Bosgroep zorgen ervoor dat het bos in topconditie blijft. Zij voeren het beheer uit volgens het opgemaakte geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan."

"We zijn fier om zo'n groot beschermd landschap in onze stad te hebben", besluit Vera Celis, burgemeester van Geel. "De samenwerking met Kempens Landschap en de Bosgroep is een troef voor de stad. Door deze nieuwe aankoop blijft het bos van Bel opnieuw een stukje beter bewaard voor de toekomst."

Foto : Belse Bossen - Kristof Donné/N.