Dinsdagnamiddag werd in het gemeentehuis van Olen de erfpachtakte voor 23 ha gronden in eigendom van Umicore ondertekend. Het in beheer nemen voor 99 jaar van dit open ruimte gebied door vzw Kempens Landschap is een belangrijke stap naar de opwaardering van het landschap en de recreatieve ontsluiting in de omgeving van de industriesite rond Umicore en de dorpskern van Sint-Jozef-Olen. 

Ook auteur Walter Van den Broeck en burgemeester Marcel Bellens, net terug uit ziekteverlof, tekenden present bij de plechtige ondertekening.

Umicore heeft heel wat groene gronden rondom haar bedrijfszone in eigendom. Het bestuur besliste om meer te doen met deze gronden en er een nuttige bestemming en inrichtings- en onderhoudsbeheer aan te koppelen. Om hier invulling aan te geven sprak Umicore drie specialisten aan die via hun kennis en expertise elk een deel van de weilanden en bossen in de omgeving in beheer nemen.

Het Agentschap Natuur en Bos en de Bosgroep Kempense Heuvelrug hebben respectievelijk 56 ha ten noorden van het kanaal en 15,5 ha tussen de industriezone en de zuidelijke woonwijken in beheer genomen met als doelstelling de natuur te herstellen, een bufferzone te ontwikkelen en het gebied verder te ontsluiten voor zachte recreatie.

Ook tussen de Watertorenstraat en de Spoorweg ligt een groene long van 23 ha. Het gebied, dat vlakbij de dorpskern van Sint-Jozef-Olen ligt, wordt gekenmerkt door landbouwpercelen omringd door vele houtkanten en bomenrijen, in mindere mate bospercelen.

Het gebied heeft grote potenties op vlak van landschap, biodiversiteit, zachte recreatie en landbouw. Het was al langer de wens van het gemeentebestuur om deze kwaliteiten te verbeteren.

"Voor Kempens Landschap en het gemeentebestuur is de ondertekening een heuglijk moment. Gisteren nam de landschapsvereniging deze 23 ha gronden voor 99 jaar in erfpacht. Het in beheer nemen van dit open ruimte gebied door vzw Kempens Landschap is het eerste grote project van Kempens Landschap op grondgebied van Olen en een belangrijke stap naar de opwaardering van het landschap en de recreatieve ontsluiting in de omgeving." aldus gedeputeerde en co-voorzitter Peter Bellens.

Op de foto : boven, v.l.n.r. : Jan Verbist (schepen jeugd, sport, groenbeheer) – Marc T'Syen (schepen openbare werken, verkeer, landbouw, lokale economie) – Peter Bellens (gedeputeerde Provincie Antwerpen, co-voorzitter Kempens Landschap) – Jan Vliegen (Site-manager Umicore Olen) – Philippe De Backer (directeur Kempens Landschap) – Seppe Bouquillon (waarnemend burgemeester)

Onder v.l.n.r. : Leen Mertens (OCMW-voorzitter) – Lisette Boeckx (schepen onderwijs, toerisme, kerkelijke aangelegenheden, Europese aangelegenheden) – Marcel Bellens (burgemeester).

Straks meer.

Marcel Nelis / NNieuws.