Meer dan 11.000 Kempense leerlingen nemen deel aan het intercommunaal examen van IOK

Van 3 juni tot 11 juni vindt al voor het 54ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 64 lagere scholen uit 25 Kempense gemeenten nemen dit jaar deel aan de toets.

Daarmee worden in totaal 11.100 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest over één leerdomein. Het maakt van deze editie een recordeditie. En dat in coronatijden waarin lagere scholen nog met vele bijkomende bezorgdheden te kampen hebben.

Een bewijs dat de lagere scholen in de Kempen de kwaliteit van hun onderwijs hoog in het vaandel voeren.

Begrijpend lezen

Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema's aan bod als STEM, muzische vorming, taalbeschouwing en meetkunde.

Dit jaar staat begrijpend lezen centraal. Een thema dat de laatste jaren regelmatig onderwerp is van gesprek in heel wat leraarskamers. De resultaten van recent internationaal vergelijkend onderzoek (PIRLS) geven immers aan dat het gemiddelde niveau van begrijpend lezen bij de Vlaamse leerlingen daalde.

Interne kwaliteitszorg in de scholen

De toets wordt per leerjaar opgesteld door een werkgroep van deskundigen van het basisonderwijs. IOK wil met het intercommunaal examen materiaal aanreiken dat kan leiden tot het verbeteren van het onderwijsaanbod in de scholen.

De IOK-toetsen zijn een middel voor interne kwaliteitszorg en hebben een signaalfunctie voor vernieuwende didactische inzichten.

IOK verzamelt de resultaten van de deelnemende scholen. Een regionale analyse van deze gegevens, aangevuld met didactische suggesties, wordt teruggekoppeld naar de scholen. Daardoor is niet het examen zelf het doel, maar wel dat de scholen met de analyse verder aan de slag gaan.