Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kempense gemeenten en IOK, samen op KOERS voor het goede doel

Op zondag 18 september lopen medewerkers van de Kempense gemeenten, IOK en IOK Afvalbeheer samen voor het goede doel.

Het sportieve event ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van IOK kreeg de naam ‘samen op KOERS voor het goede doel’. KOERS verwijst deze keer niet naar een wielerwedstrijd, maar naar de waarden van de intercommunale die werden opgefrist in dit jubileumjaar.

De Kempense gemeenten vaardigen zondag een sportieve loopploeg af. Die nemen het op atletiekpiste van sporthal Den Uyt in Mol tegen elkaar op. Iedere deelnemende gemeente ontvangt als beloning een cheque van 1.500  euro, die ze schenken aan een lokaal goed doel naar keuze.

Ook enkele burgemeesters en schepenen laten zich van hun sportiefste kant zien en lopen tegen elkaar in de burgemeester en schepen-run om 15.15 uur.

Programma
– 14.00 - 15.00 uur: loopwedstrijd reeks I
– 15.15 - 15.45 uur: burgemeester en schepen-run (1.200 m)
– 16.00 - 17.00 uur: loopwedstrijd reeks II
– 17.30 – 18.30uur: overhandiging cheques

Waarden-vol IOK

IOK bestaat 60 jaar in 2022. De ideale gelegenheid om stil te staan bij de waarden die elke dag, vaak zelfs onbewust, richting geven in wat we doen. De opfrissing van onze waarden door en voor onze medewerkers resulteerde in KOERS. Dit letterwoord staat voor Klantgericht, Open (communicatie), Expertise, Respect en Samen.

Samen is zeer belangrijk, want samen met onze 29 gemeenten werken we aan een gezondere, klimaatbestendige en leefbare Kempen.

Samen op KOERS voor de Kempen. (IOK)

 

 

Klantgericht  

Dienstverlening is de kern van ons bestaan, of het nu gaat om afvalbeheer, externe adviesverlening of interne ondersteuning. We gaan voor kwaliteit en zijn kostenbewust. We zijn betrokken, gemakkelijk aanspreekbaar en vlot bereikbaar. Met een hart voor elkaar en voor de Kempen(aar) werken we met de glimlach, denken we mee en zoeken we actief naar oplossingen.   

 

Open   

We communiceren open, eerlijk en transparant. Bij goed nieuws en bij slecht nieuws, zowel naar collega’s als naar onze klanten en partners.  Onze communicatielijnen zijn kort. Feedback - in alle richtingen - zien we als een geschenk. We wisselen heldere informatie uit over wat er reilt en zeilt binnen onze groeiende organisaties zodat elke medewerker de mogelijkheid heeft om ambassadeur te zijn van IOK en IOK Afvalbeheer.   

 

Expertise  

We nemen verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling en groei. We zorgen ervoor dat we up-to-date blijven op het vlak van nieuwe kennis, vaardigheden en technologieën. Om te specialiseren, expert te zijn en te blijven. We leren van elkaar. We durven platgetreden paden te verlaten en innoveren en verbeteren continu.

 

Respect  

We hebben respect voor mens en omgeving.  

We respecteren iedereen, met ieders eigenheid en overtuigingen. We luisteren écht naar elkaar. We zorgen voor goede relaties en veilige, werkbare, betekenisvolle jobs. Op die manier dragen we bij aan ons eigen en elkaars geluk, op het werk en daarbuiten.  

We maken werk van een gezonde en leefbare omgeving en dragen zorg voor wat ons wordt toevertrouwd.  

 

Samen  

Samenwerken is de kracht van onze organisatie, onze sleutel tot succes, onze reden van bestaan. We vullen elkaar aan, binnen en buiten de organisatie. Elk met ons eigen talent en vakgebied. Door de samenwerking als kostendelende vereniging met alle lokale besturen en partners, leggen we linken en doen we synergiewinsten ontstaan. Door samen te werken wordt het geheel meer dan de som van de delen.   

 

Deel dit artikel