Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kempense Golfclub in Mol wil uitbreiden met 9 holes: iedereen welkom op infomarkt

De Kempense Golfclub Mol wil door het groeiend aantal sporters uitbreiden met 9 extra holes. Hiervoor beschikt de club over eigen terreinen naast en in het verlengde van de bestaande driving range, gelegen tussen de Wateringstraat en de Kiezelweg.

Om deze uitbreidingsplannen mogelijk te maken, moet eerst de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) succesvol afgerond worden. Met dezelfde procedure wenst het gemeentebestuur van de Stortplas definitief natuurgebied te maken zodat op deze prachtlocatie nooit nog ontginningen kunnen gebeuren.

Eén van de eerste stappen omvat een publieke consultatieronde van een officiële startnota. Deze consultatieronde loopt van 2 oktober tot en met 30 november. In deze periode kan je het volledige dossier raadplegen.

De golfclub en het gemeentebestuur organiseren op dinsdag 3 oktober een publieke infomarkt. Je bent tussen 19 en 20.30 uur welkom in het clubhuis van de golfclub, Kiezelweg 78.

De afgelopen jaren kende de Kempense Golfclub - zoals vele golfclubs in Vlaanderen - een sterke groei in ledenaantal. Ook de jeugdwerking zit al meerdere jaren fors in de lift. Zo behoort de golfclub met bijna 1.200 leden tot één van de grootste sportclubs in onze gemeente.

Meer dan 15 medewerkers worden er voltijds tewerkgesteld, zowel voor het onderhoud van de terreinen, de praktische clubwerking als de uitbating van de brasserie.

De club werd in 1986 in Rauw opgericht en beschikt op dit moment over 18 holes, gelegen op een prachtig parkterrein van 47 hectares. De clubwerking loopt volledig tegen de limieten, waardoor er een ledenstop geldt.

Eigen uitbreidingsgebied

De club beschikt tussen de Wateringstraat en Kiezelweg – gelegen naast en achter de driving range –over een eigen uitbreidingsgebied van 19 hectare.

Op dit moment wordt dit volledige terrein gebruikt voor maïsteelt. Van dit gebied is 2,7 hectare op het gewestplan al ingekleurd als golfgebied, iets meer dan 16 hectare - ook al is het ingericht als akkers - is natuurzone.

De golfclub wenst er 9 holes aan te leggen volgens de principes van ‘ecogolf’.

Dit betekent dat door een zorgvuldige aanleg, doordachte plantenkeuze en een groot aantal extra bomen de biodiversiteit op het terrein een boost krijgt. Ook de waterhuishouding met de nodige buffercapaciteit wordt verbeterd.

Daarnaast wil de club op het eigen domein bijkomende publieke wandelpaden voorzien, zodat de uitbreiding niet alleen de golfers ten goede komt. Ook buurtbewoners, verblijfstoeristen op Sunparks, joggers en andere recreanten kunnen er dan genieten van extra wandellussen. Het gemeentebestuur bestempelde deze zone in de eigen beleidsplanning eerder als toeristisch-recreatieve uitbreidingszone, wat mooi overeenstemt met de golfplannen.

Om de golfuitbreiding planologisch mogelijk te maken moet er eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan worden goedgekeurd. Deze procedure omvat verschillende stappen, waaronder een publieke consultatie van de startnota.

Dit geeft iedereen de kans om in alle openbaarheid én in een vroege fase kennis te maken met de uitbreidingsplannen. Zo kan je tijdens de publieke consultatieperiode het dossier raadplegen via www.gemeentemol.be/kempensegolf. Wanneer gewenst kan je officieel opmerkingen maken  ro@gemeentemol.be

Tweede luik

Naast de uitbreidingsplannen van de golfclub bestaat deze procedure nog uit een tweede luik. Op een nabijgelegen locatie is het gemeentebestuur eigenaar van de zogeheten Stortplas.

Deze voormalige sprietput ontwikkelde zich de afgelopen jaren onder beheer van Natuurpunt tot een uniek stukje natuur, met prachtige wandelpaden. Op het gewestplan staat deze zone evenwel nog steeds ingekleurd als mogelijk zandontginningsgebied, met natuur als nabestemming.

Een eventuele toekomstige ontginning zou de bestaande natuurwaardes en recreatieve mogelijkheden sterk in het gedrang brengen. Het gemeentebestuur wil daarom de Stortplas – in totaal goed voor 21,5 hectare – definitief omvormen tot natuurgebied.

Planologisch vormt dit een compensatie voor de nabije uitbreiding van het golfterrein, wat het logisch maakt om beide planprocessen via één procedure te organiseren.

Toeristisch recreatieve doelstellingen

Het gemeentebestuur Mol bestempelde in eerdere planprocessen en visienota’s de zone van de Molse Meren – en meer bepaald de omgeving van de Put van Rauw – als een gebied waar we de natuur en zachte recreatie op een evenwichtige manier stap voor stap willen uitbouwen. Dit RUP past volledig in deze strategische doelstelling.      

Kiezelweg 78, Mol, België

Deel dit artikel