De Kempense ondernemers gaven vandaag voor de 3e keer een krachtig signaal tegen zwerfvuil.  IOK, IOK Afvalbeheer en Voka Mechelen-Kempen organiseerden opnieuw een zwerfvuilactie op de Kempense bedrijventerreinen. De oproep om deel te nemen werd goed ontvangen.

Op 33 bedrijventerreinen staken ondernemers samen met hun personeel de handen uit de mouwen om een krachtig signaal tegen zwerfvuil te geven. 152 bedrijven namen deel en meer dan 350 medewerkers ruimden zwerfvuil op.

De grootste zwerfvuilactie van ondernemers in Vlaanderen.

Een krachtig maar ook positief signaal tegen zwerfvuil

Opvallend is dat het overgrote deel (80%) van de ondernemers die vorig jaar deelnamen, ook voor deze editie weer van de partij waren.  Een bevestiging dat de bedrijven de actie waardevol en positief vinden. In 2016 namen er 106 bedrijven deel, in 2017 waren dit er 147.

Johan Leysen, voorzitter IOK en IOK Afvalbeheer: "De kosten voor de strijd tegen zwerfvuil in Vlaanderen lopen jaarlijks op tot 155 miljoen euro of 25 euro per Vlaming.

Elk jaar wordt er zo'n 2,9 kilogram per inwoner opgeruimd. Het engagement van de ondernemers vandaag is een belangrijk en krachtig signaal tegen zwerfvuil."

Meer betrokkenheid en respect

"Met de opruimactie willen we uiteraard nettere bedrijventerreinen bekomen, maar vooral meer betrokkenheid creëren. Door zelf de handen uit de mouwen te steken, verhoogt het gevoel van verantwoordelijkheid van de medewerkers. Zwerfvuil bestaat voor een groot gedeelte uit verpakkingen.

Daarom worden er 2 soorten afval verzameld: restafval en PMD.

Na de actie worden er bermbordjes bij de deelnemende bedrijven geplaatst.
Hierop staat de boodschap: 'Net opgeruimd, hou jij het proper? Bedankt, de Kempense ondernemers'. Zo blijft ook na de actie duidelijk dat de bedrijven zelf meewerken aan een afvalarme bedrijvenzone. Op die manier vragen ze respect voor hun inspanningen bij klanten, leveranciers en ook werknemers.

Groot engagement en trouwe deelnemers

Op de bedrijvenzone 'Industrieweg' in Grobbendonk is er een hoog engagement van de ondernemers. Meer dan 60% van de bedrijven steken de handen uit de mouwen en ruimen op. Het engagement past in het initiatief ENA20Actief!.

De bedrijven op Bentel, de bedrijvenzone in Oud-Turnhout behoren tot de trouwste
deelnemers van de zwerfvuilactie. Het bedrijventerreinmanagement op de zone
wordt mee ondersteund door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is tevreden met het initiatief.

"De betrokken ondernemers geven zo het signaal dat ze werken aan een veilige,
duurzame en efficiënte industriezone. Ze hebben zich verenigd in de Overleggroep
ENA20Actief! die een charter heeft ondertekend. Hiermee tonen ze hun blijvend
engagement.

Samen met de buurtbewoners en het gemeentebestuur wil deze overleggroep de groei en leefbaarheid van deze industriezone versterken."

Foto's Katleen Mertens/ NNieuws.