U bent hier

Kempense ondernemers ontevreden over gevoerde lokaal beleid naar bedrijven

Geel | Herentals | Kempen regio | Neteland
26.01.2018 - 15.57u
Door: Jens Nnieuws Jens

Geheel in de lijn van hun Vlaamse collega-ondernemers, zijn Kempense ondernemers ontevreden over het gevoerde lokale beleid naar ondernemingen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die werkgeversorganisatie Voka midden 2017 heeft afgenomen bij 2.400 ondernemers, waarvan 131 Kempense deelnemers.

Ook de Kempense bedrijfswereld ervaart vooral een gebrek aan voldoende dialoog en verwacht van de lokale stads- en gemeentebesturen meer op vlak van mobiliteit, fiscaliteit en ondernemerschap.

De Kempense resultaten kaderen in het onderzoek dat Voka deed in 67 Vlaamse steden en gemeenten bij haar lid-bedrijven. Gepeild werd naar hoe ondernemingsvriendelijk de bedrijven hun lokaal bestuur ervaren.

Om tot representatieve resultaten en sluitende conclusies te kunnen komen, heeft Voka samen met onderzoeksbureau ICMA liefst 2.400 ondernemers bevraagd. In de regio Kempen werden 300 bedrijfsleiders gecontacteerd en 131 onder hen namen deel aan de enquête die tussen begin juni en begin september werd georganiseerd.

Daarbij kregen ze veertig vragen voorgelegd, die betrekking hadden op acht domeinen: aantrekkelijke regio, duurzame innovatie, fiscaliteit, internationaal, mobiliteit, ondernemerschap, ruimte en talenten.

In de Kempen werden bedrijfsleiders in Geel, Herentals en Turnhout bevraagd. De antwoorden komen in grote mate overeen met de vaststellingen op Vlaams niveau. Slechts 40 procent van de ondernemers is echt tevreden over het lokaal beleid. Elf procent geeft aan uitermate ontevreden te zijn op dat vlak.

Uit de bevraging blijkt dat de lokale overheden voor grote uitdagingen staan op vlak van fiscaliteit, mobiliteit en ondernemerschap. Voor Herentals en Geel ligt de hoogste prioriteit op bedrijfsfiscaliteit, voor Turnhout is dat mobiliteit.

De tijd is voorbij dat lokale besturen unilateraal beslissingen namen. Er installeert zich steeds meer een overlegmodel waar burgers en bedrijven vragende partij zijn om te participeren in ontwerp en uitvoering.

"Ondernemers wensen duidelijk een betere dialoog met de beleidsverantwoordelijken. Met hun kennis en ervaringen kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren voor een beter economisch beleid, waarvan de volledige lokale gemeenschap dan uiteindelijk de vruchten zal kunnen plukken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, geven we deze uitdrukkelijke wens van onze ondernemers nu al graag mee", onderschrijft Renilde Craps dit pleidooi voor meer 'ondernemersparticipatie'.

De regionale Kempense bevindingen zijn ook in een financiële context geplaatst. "De financiële situatie van de meeste steden en gemeenten is in de loop van deze legislatuur verbeterd.

Maar op die positieve evolutie mogen we ons niet blindstaren. Want die is te danken aan een verhoging van de ontvangsten en een afbouw van de investeringen, zo blijkt uit onze analyse", stipt Renilde Craps aan.

"Jammer genoeg moeten we dus vaststellen dat vooral het kortetermijndenken primeert. Terwijl een duurzame toekomst net solide lokale financiën op lange termijn vereist. We roepen lokale beleidsmakers daarom op om de volgende jaren de moed op te brengen om structureel in te grijpen in de lokale uitgaven van hun stad of gemeente."

imageMeer nieuws

Icoon Jules Müller overleden (93)

Icoon Jules Müller overleden (93)
Herentals | Neteland 17.01.2022 - 19.43u

Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 17.01.2022 - 19.33u

14,3 miljoen euro extra om binnenvaart een boost te geven

14,3 miljoen euro extra om binnenvaart een boost te geven
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 17.01.2022 - 17.13u

Provincie Antwerpen zet glastuinbouwsector in de kijker

Provincie Antwerpen zet glastuinbouwsector in de kijker
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 17.01.2022 - 16.49u

Loos brandalarm in Kleerroos

Loos brandalarm in Kleerroos
Herentals 17.01.2022 - 12.11u

HIK CVO : 'Klaar voor 2022, klaar voor een frisse start'

HIK CVO : 'Klaar voor 2022, klaar voor een frisse start'
Geel | Herentals | Kempen regio | Neteland 17.01.2022 - 11.10u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto