Korpschefs van 4 politiezones tekenden een samenwerkingsakkoord met afgevaardigden van twee verenigingen van huisartsen in de Kempen. Daarin maakten zij afspraken over bijstand van huisartsen aan politie enerzijds en over de politiehulp aan huisdokters in geval van agressie of bedreiging anderzijds.

'Door deze afspraken kan de politie rekenen op een gegarandeerde en snelle aanwezigheid of bereikbaarheid van een huisarts bij vaststellingen of opvorderingen, en wordt een hulproep van een huisarts dringend behandeld door de meldkamer van de politie' zegt Dirk Van Peer, woordvoerder politie Neteland.

Het akkoord werd ondertekend door 4 politiekorpsen, respectievelijk de zones PZ Balen-Dessel-Mol, PZ Geel-Laakdal-Meerhout, PZ Neteland, PZ Zuiderkempen en 2 verenigingen van huisartsen, de VZW Huisartsenkring Zuiderkempen en VZW Huisartsenwachtpost Zuiderkempen.

In het akkoord werden afspraken opgenomen over vaststellingen van overlijden, procedure van gedwongen opname, vaststellingen van alcohol- en druggebruik en afleveren van medische attesten.

Slachtoffers, nabestaanden en verdachten kunnen daardoor rekenen op een snellere afhandeling van hun dossier.

De meldkamer van de politie zal een oproep van een huisarts in geval van agressie of bedreigingen dringend behandelen waardoor een politieploeg snel ter plaatse is.

Het akkoord is het resultaat van overleg tussen de verschillende partners. Zowel de huisartsen als de politie waren vragende partij om concrete afspraken te maken,' besluit Dirk Van Peer.