Kempense windmolens leveren energie voor 23% van de Kempense gezinnen.  Na realisatie van alle vergunde windturbines, zelfs voor 44% van de Kempense gezinnen.  Inzetten op hernieuwbare energie is belangrijk om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te reduceren.

In de Kempen zijn er de laatste jaren heel wat initiatieven genomen op vlak van windenergie. Naar aanleiding van het event Kempen2020 maakte IOK een inventaris van de aanwezige en toekomstige windturbines in de 29 Kempense gemeenten.

In totaal staan er momenteel 41 windturbines in de Kempen en zijn bijkomend 24 windturbines vergund. Het aantal windturbines in de Kempen is sinds 2011 verdubbeld en zal na de realisatie van alle vergunde turbines zelfs meer dan verdrievoudigen.

Maar ook daar stopt het verhaal niet, momenteel gebeurt er nog onderzoek voor een kleine 30-tal bijkomende windturbines op het Kempense grondgebied. Bij het inplanten van windturbines blijft een oordeelkundige plaatsing met minimale hinder voor mens en omgeving prioritair. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is daarbij een basisvereiste. De recente kapitaalronde van Campina Energie illustreert dat mensen echt geloven in deze duurzame energie.

Windenergie goed voor een daling van 2,5% CO2-uitstoot in de Kempen
De 41 gerealiseerde windturbines zorgen voor een jaarlijkse daling van de CO2-productie met 37.000 ton. De 24 bijkomende, vergunde windturbines zullen bijkomend voor meer dan 29.000 ton jaarlijkse CO2-reductie zorgen.

De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen samen voor een CO2-reductie die overeenkomt met de CO2-uitstoot van alle sector-activiteiten op het grondgebied van de gemeenten Vorselaar en Meerhout samen of 2.5% van de totale CO2-uitstoot in de Kempen.

De nieuwste windturbines leveren steeds meer vermogen op. In 2011 bedroeg het gemiddelde vermogen van een windturbine 1,5 MW. Bij de nieuwste windturbines is dat meestal 3,5 MW.

Seppe Bouquillon (foto), burgemeester Olen
'De Kempen heeft heel wat te bieden op vlak van duurzame energie. Als we het voorbeeld van de windenergie bekijken, zien we aan de ene kant gemeenten, maar ook heel wat burgers en coöperatieven die volop werken om windenergie mogelijk te maken. Ook in Olen hebben we op relatief korte tijd heel wat ervaring met windturbines. Als alle vergunde windmolens er staan, hebben we er 15 in onze gemeente.'

Kris Vreys, directeur IOK
Ook bij onze eigen terreinen onderzoeken IOK en IOK Afvalbeheer telkens de mogelijkheden voor windturbines. Een doordachte inplanting blijft noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak te creëren.

Heel wat gemeenten denken actief na over kansen voor windenergieprojecten op hun grondgebied. Zo ontwikkelden de gemeenten Lille, Vorselaar en Vosselaar een gezamenlijke visienota waarin duidelijke grenzen worden afgebakend waarbinnen de 3 gemeenten zich achter windenergieprojecten kunnen scharen.

Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn lijninfrastucturen, zoals de E34, ideale locaties om windturbines langs te plaatsen en de autosnelweg stopt natuurlijk niet aan een gemeentegrens.

Lieven Janssens, burgemeester Vorselaar
'Uit eerste screenings blijkt dat mogelijk 12 of meer windturbines geplaatst kunnen worden op het grondgebied van onze 3 gemeenten. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 14.500 huishoudens. Dit wil zeggen dat het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens binnen de gemeenten lokaal en groen geproduceerd wordt. De totale CO2-uitstoot zou hierdoor met ongeveer 9% dalen.'

Feiten en cijfers

Evolutie aantal windturbines in de Kempen
– In 2011 stonden er 20 windturbines (waarvan 7 geplaatst in 2011 zelf).
– In 2012: +1 windturbine
– In 2013: +0 windturbines
– In 2014: +11 windturbines
– In 2015: +6 windturbines
– In 2016: + 3 en momenteel gewerkt aan 10 bijkomende windturbines
– Daarnaast zijn nog eens 14 bijkomende windturbines vergund om geplaatst te worden.

Productie Kempense windenergie
De 41 gerealiseerde windturbines:
– hebben samen een vermogen van 89,86 MW.
– Dat levert een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie van 179.720 MWh.
– Daarmee worden ruim 51.000 gezinnen voorzien van groene stroom. Dat is meer dan 24% van alle Kempense gezinnen.

De 24 bijkomende, vergunde windturbines:
– hebben samen een vermogen van 69,1MW.
– Die kunnen na realisatie een jaarlijkse elektriciteitsproductie opleveren van 138.200 MWh.
– Daarmee kunnen 39.486 gezinnen voorzien worden van groene stroom. Dat is bijna 20% van alle Kempense gezinnen.

De som van 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen:
– hebben samen een vermogen van 158,96 MW.
– Die levert een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie van 317.920 MWh.
– Daarmee kunnen bijna 91.000 gezinnen voorzien worden van groene stroom. Dat is bijna 44% van alle Kempense gezinnen.

CO2-reductie door Kempense windenergieproductie
– De 41 gerealiseerde windturbines zorgen voor meer dan 37.000 ton jaarlijkse CO2-reductie
– De 24 bijkomende, vergunde windturbines zullen bijkomend voor ongeveer 29.000 ton jaarlijkse CO2-reductie zorgen.

– De som van 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen voor meer dan 66.000 ton jaarlijkse CO2-reductie.
De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen samen voor een CO2-reductie die overeenkomt met de CO2-uitstoot van alle sector-activiteiten op het grondgebied van de gemeenten Vorselaar en Meerhout samen of 2.5% van de totale CO2-uitstoot in de Kempen.

Kernzinnen Kempense windturbines
– In totaal staan er momenteel 41 windturbines in de Kempen en zijn bijkomend 24 windturbines vergund om geplaatst te worden.
– De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen voorzien groene stroom voor 91.000 gezinnen, dat is bijna 44% van alle Kempense gezinnen.
– De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen samen voor een CO2-reductie die overeenkomt met de totale CO2-uitstoot van twee kleinere Kempense gemeenten.