Impact op operatieschema blijft beperkt, dringende ingrepen en raadplegingen lopen door.

Het Ziekenhuisnetwerk Kempen schakelt vanaf dinsdag 6 april over naar fase 2A van het spreidingsplan van de federale overheid. Toch blijft alle dringende zorg gegarandeerd en blijven raadplegingen en behandelingen verlopen zoals gepland.

Op het operatieschema zal er wel een impact zijn, maar de ziekenhuizen proberen die zoveel mogelijk te beperken.

Tegen dinsdag 6 april schalen alle ziekenhuizen op naar fase 2A in het spreidingsplan van de federale overheid, waarbij 60% van de capaciteit op intensieve zorgen vrijgehouden moet worden voor coronapatiënten.

Deze verplichte opschaling zal beperkt impact hebben op de geplande raadplegingen en behandelingen in de Kempense ziekenhuizen. Dringende operaties, oncologische zorg en bijvoorbeeld dialyse blijven gegarandeerd.
In deze fase is het nodig om de operatieplanning beperkt terug te schroeven.

Enerzijds omdat medewerkers van het operatiekwartier ingeschakeld kunnen worden in de zorg voor de intensieve (corona)patiënten, anderzijds omdat niet-dringende operaties met overnachting op intensieve zorgen uitgesteld worden.

Er wordt getracht de impact op de planning zo beperkt mogelijk te houden. Patiënten van wie de ingreep uitgesteld wordt, zullen persoonlijk door het ziekenhuis gecontacteerd worden. Zonder bericht vanuit het ziekenhuis, mogen patiënten er van uit gaan dat de geplande ingreep doorgaat.

Door een goede spreiding binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen is het momenteel mogelijk de zorgverlening voor niet-coronapatiënten zo normaal mogelijk te houden. De situatie wordt van nabij opgevolgd, zodat er snel ingegrepen kan worden, moest de druk op intensieve zorgen stijgen.