De regionale ziekenhuizen in onze regio staan stand-by voor patiënten die zich willen laten testen op het coronavirus. Een inwoonster van Heist werd via de huisartensenwachtpost daar naar het H.-Hartziekenhuis in Lier doorverwezen.

In Lier is er een aparte opvang wachtruimte voor dergelijke patiënten en zijn er ook aparte onderzoekslokalen. Het is nu wachten op het resultaat van de test van de dame.

Ook de andere ziekenhuizen verwachten nogal wat mensen die terugkomen uit de krokusvakantie en die in de loop van de week symptomen kunnen ontwikkelen die kunnen wijzen op corona maar die ook griepsymptomen kunnen zijn. (az)