De stad en verschillende socioculturele partners zijn dit jaar gestart met een project rond zorgzame buurten.

Het project heet Herentals Linkeroever en heeft als doel om een netwerk van buurtzorg uit te bouwen in de wijken De Molekens en Sint-Janneke. In de week van 8 tot 12 augustus kan iedereen komen kennismaken met het project in wijkcentrum De Gagel.

De wijken De Molekens en Sint-Janneke behoren tot het centrum van Herentals, maar zijn door de ligging aan de andere kant van het kanaal en buiten de Ringlaan wat afgesneden van de kern van de stad.

Met het verdwijnen van de laatste buurtwinkel kwamen er een aantal basisvoorzieningen in het gedrang voor de meest kwetsbare bewoners. Met dit project wil het bestuur hier een oplossing voor bieden.

Mensen die hulp nodig hebben, wonen vaak het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het opzetten van buurtzorgnetwerken werken buurtbewoners, zorgactoren, verenigingen en de stad samen om hen hierbij te ondersteunen.

Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven. Het gaat dus om individuele personen die op vrijwillige basis, naast de professionele zorg van huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten, mee instaan voor laagdrempelige zorg voor buurtbewoners.

In de week van 8 tot 12 augustus kan iedereen komen kennismaken met het project in wijkcentrum De Gagel (Gagelstraat 54).

Buurtbewoners die de afgelopen maand een foto lieten maken van zichzelf met hun huisdier, kunnen er gedurende de hele kennismakingsweek hun foto's komen ophalen.

Op dinsdag 9 augustus, vanaf 19.30 uur, is er een informatiemoment waar u meer te weten kan komen over het project. Koen Kuylen van Antwerpen Aan 't Woord komt er ook het initiatief Zorgzame Straten voorstellen.

Op donderdag 11 augustus gaat het er wat informeler aan toe op de zomerbar, een gezellige gelegenheid om bij een hapje en een drankje mensen te leren kennen. Er zijn live optredens om 14 en 19 uur en er is ook randanimatie voor de kinderen.

Het project Herentals Linkeroever is een samenwerking van de stad, vzw Zewopa, maatwerkbedrijf Kaliber, ontmoetingscentrum De Boekerij, wijkgezondheidscentrum De Berk en andere socioculturele verenigingen zoals OKRA, FEMMA, de KWB en de parochie.