Alle misdrijven die het voorwerp uitmaakten van Operatie Kelk, het onderzoek van het federaal parket naar een doofpotoperatie binnen de katholieke kerk over kindermisbruik, zijn verjaard. Er kan dan ook niemand meer vervolgd worden. Dat is het standpunt dat het federaal parket inneemt in zijn eindvordering voor de Brusselse raadkamer. Die moet zich op 28 april over het dossier buigen.

Operatie Kelk begon in juni 2010 met spectaculaire huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen, de Sint-Romboutskathedraal, de privéwoning van kardinaal Danneels, bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die zich boog over het kindermisbruik in de kerk, en bij het Rijksarchief.

Het onderzoek was toen in handen van het Brusselse parket en onderzoeksrechter Wim De Troy. De onderzoeksrechter had informatie gekregen van eremagistrate Godelieve Halsberghe, het voormalige hoofd van het orgaan binnen de kerk dat klachten van slachtoffers van seksueel misbruik behandelde. Zij vermoedde dat het aartsbisdom dossiers over kindermisbruik verborgen hield.

De huiszoekingen deden veel stof opwaaien, tot in het Vaticaan, onder meer omdat alle Belgische bisschoppen en de pauselijke nuntius die dag een vergadering hadden in het aartsbisschoppelijk paleis. De advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, meester Fernand Keuleneer, vocht de huiszoekingen in Mechelen aan en schreef tegelijkertijd een brief aan het Brusselse parket-generaal. Dat parket-generaal besloot daarop de huiszoekingen bij de Commissie Adriaenssens aan te vechten. (vrt)