De kerkfabriek van O.-L.-Vrouw Herentals heeft een sloopvergunning aangevraagd om de bestaande oude kerk met aangrenzende zaal Nieuwland in Nederrij af te breken tegen einde van dit jaar.  Er komt dan een nagelnieuw kerkgebouw aan Le Paige.

De ontwerpplannen waren eind vorig jaar bekend gemaakt.  Het ontwerp van studiebureau TEd’A Arquitectes en GAFPA architecten laat een 'futuristisch' gebouw zien.  Ver van de traditionele kerkbouwstijl.

Ook het verbouwen van het koetshuis en het optrekken van een nieuw bijgebouw met terras en met bijhorende terreinaanlegwerken zitten in de vergunningsaanvraag vervat.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 april.

Bezwaren moeten uiterlijk op 16 april ingediend worden met vermelding van het
dossiernummerOMV_2021153730. Dit kan via het omgevingsloket (omgevingsloket.be/publiek-loket) of door ze te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (via mail:
info@herentals.be, post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).
Foto TEd’A Arquitectes en GAFPA architecten.