De leden van de kerkfabriek begrijpen de actie de de scouts samen met de sp.a-jongeren gaan voeren helemaal niet. Dat vernam Rutger Moons van de CD&V-jongeren. Hij kreeg van de kerkfabriek al enige geruststellende informatie.

Rutger Moons  (CD&V) : "In plaats van actie te voeren hebben we het één en ander nagevraagd bij de Kerkfabriek St.-Waldetrudiskerk :

1. al een aantal keren zijn de scouts van Kruisberg bij de Kerkfabriek geweest, steeds waren dit verschillende jongeren en was er geen duidelijk zicht op wie nu hoofdleiding is of hoe de structuur van de scouts in elkaar zit. Na de vraag van de Kerkfabriek: "Wie heeft nu bevoegdheid" is de zaak/vraag stil gevallen;

2. van de Kerkfabriek mag het terrein door de scouts gebruikt worden,  gratis.   De kerkfabriek zal zelf de onroerende voorheffing op zich nemen.

3. ook in de toekomst mogen ze dit doen.

Wat de kerkfabriek duidelijk aangeeft. is dat ze zeggen dat ze geen lokaal kunnen gaan bouwen voor een vereniging. Anders zouden ze voor élke vereniging in Herentals een jeugdlokaal moeten gaan zetten en dat is onbetaalbaar.

Conclusie:
- Wij steunen deze actie van de socialisten zeker niet en hopen dat door deze actie ze de goede wil van de kerkfabriek niet op de proef stellen. Het gratis ter beschikking stellen van het terrein én betalen van de onroerende voorheffing is al mooi.

- Het ware goed geweest dat ze eerst de vraag aan de kerkfabriek gesteld hadden vóór ze actie met de s.pa voeren.'