In het centrum van Westmeerbeek vind je een merkwaardige erfgoedsite: de ruïne van de Sint-Michielskerk.

Onder begeleiding van Stichting Kempens Landschap nam de gemeente Hulshout initiatief om de ruïne van verder verval te redden. Na een jarenlange voorbereiding zijn de werken aan het beschermde monument deze week van start gegaan.

Al in 1938 kreeg de laatgotische kerk de status van beschermd monument. Het eeuwenoude gebedshuis was in die tijd te klein geworden voor de geloofsgemeenschap van Westmeerbeek.

Een nieuwe grotere kerk die haaks op de historische werd gebouwd, moest hier soelaas bieden.

De oude en nieuwe kerk delen de oorspronkelijke westtoren. Helaas raakte de Sint-Michielskerk in onbruik en kwam het monument te vervallen. De intussen tot een ruïne herleide kerk was compleet overwoekerd door klimplanten en dreigde nog verder af te takelen.

De gemeente Hulshout, eigenaar van het monument, wil dit proces een halt toeroepen. Met de hulp van Stichting Kempens Landschap is dit nu gelukt: de restauratiewerken zullen dit voorjaar van start gaan.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap: "De restauratie van de Sint-Michielskerk vereist een bijzondere aanpak. aNNo architecten heeft een ontwerp bedacht dat de ruïne weer stabiel maakt en er tegelijkertijd een extra element van beleving aan toevoegt.

Zo worden enkele verdwenen kolommen in de zijbeuk vervangen door een moderne structuur in cortenstaal en zal een nieuwe trap bij de toegang aan de noordzijde tegengewicht bieden om de scheefgezakte muur na de restauratie te ondersteunen."

“Na een openbare aanbestedingsprocedure gunde de gemeente Hulshout de opdracht aan hoofdaannemer PIT Antwerpen nv,” aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

“De komende dagen zullen zij voorzichtig de reeds eerder gesnoeide klimop van de gevels verwijderen. Daarna volgen er enkele vooronderzoeken die mogelijk worden nu de muurresten pas echt goed zichtbaar zijn.

In mei gaan de echte stabiliteits- en ruwbouwwerken dan van start. Voor de restauratieve ingrepen kende de Vlaamse overheid een erfgoedpremie toe van 822.576 euro.”

Geert Daems, burgemeester van Hulshout: “Na de werken zal de Sint-Michielskerk opnieuw veilig betreden kunnen worden. De gemeente zal het monument ook kunnen gebruiken voor kleine activiteiten of bezichtigingen.

Om dat mogelijk te maken worden de nodige nutsvoorzieningen en verlichtingsarmaturen geïnstalleerd tijdens de werken. De kerkruïne kan binnenkort dus weer een actieve rol innemen in Westmeerbeek!”.

Foto's: Mark Jaspers/NNieuws - Plan: copyright: aNNo.