Door de kilometerheffing zijn de gezamenlijke kosten van de transportbedrijven uit de provincie Antwerpen gestegen met bijna 100 miljoen euro. Dit blijkt uit een berekening die Voka – Kamer van Koophandel Kempen maakte.

Voor de wegvervoerders komt deze kostenstijging bijzonder hard aan, aangezien zij ook geconfronteerd worden met dure chauffeurs en concurrentievervalsing door buitenlandse transportbedrijven.

In totaal loopt de kilometerheffingfactuur voor alle baanvervoerders in de provincie Antwerpen op tot meer dan 131 miljoen euro.

Wanneer we van dat bedrag de kosten van het weggevallen eurovignet en verkeersbelasting aftrekken - samen goed voor bijna 34 miljoen euro – blijft een meerkost van 97,5 miljoen euro over.

'De kilometerheffing kost ons handenvol geld', getuigt Rocco Cannizzaro, General Manager van Transport Hendrickx & Zonen uit Hulshout. 'De heffing is weliswaar goed bedoeld, maar brengt niet wat de overheid de transportsector voorspiegelde, namelijk minder files. In plaats daarvan moeten transportbedrijven nu veel meer betalen om in de file te staan!'

Infrastructuur

'Het bedrijfsleven draagt de kosten van de kilometerheffing, maar geniet niet van de opbrengsten', beklemtoont Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Kempen. 'Het Vlaams Gewest haalt uit de kilometerheffing een netto-opbrengst van ongeveer 310 miljoen euro. Daarvan gaat momenteel 100 miljoen naar infrastructuur. Voka eist dat ook de resterende 200 miljoen euro aan mobiliteitsverbeterende maatregelen worden besteed: de wegeninfrastructuur, missing links, beter openbaar vervoer en het mobiliteitsbudget.'

De werkgeversorganisatie vraagt niet alleen een integrale investering van deze opbrengsten, maar ook een concreet engagement om een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren. 'Want alleen door verplaatsingen van personenauto's duurder te maken, zullen overbodige kilometers in de spits worden vermeden', onderstreept Craps. 'Enkel een vermindering van ons fileprobleem door in te zetten op infrastructuur en een slimme kilometerheffing voor vracht- en personenwagens kan een economische hefboom zijn.'

Loonhandicap wegwerken

'Daarbovenop komt nog eens dat de Belgische wegvervoerder kampt met een enorme loonkosthandicap voor internationale truckers', benadrukt Hubert Klingels, voorzitter van het Kempisch Verbond der Baanvervoerders (KVB). 'Uit een studie van het Franse marktobservatorium Comité National Routier blijkt dat de Belgische vrachtwagenchauffeur de duurste van Europa is.'

Ondanks de hoge kost neemt de vraag naar Belgische chauffeurs toe. 'Dit heeft te maken met de administratieve ballast voor het inschakelen van buitenlanders', zegt Klingels. 'Ook dat kost geld. Alleen zijn er te weinig Belgische chauffeurs om aan de vraag te voldoen. Door de stijgende vraag en het dalend aanbod, wordt dit probleem alleen maar groter en worden de eigen chauffeurs alsmaar duurder.'

De ongelijkheid in verloning van de chauffeurs werkt voor onze wegvervoerders concurrentievervalsend. 'Er moet dringend werk worden gemaakt van een Europese sociale harmonisatie, wil de Belgische wegvervoersector in de toekomst nog een rol van betekenis spelen', onderstreept de KVB-voorzitter.